Agenda 2030 med sina mål gäller oss alla

Agenda 2030 och dess 17 globala mål gäller oss alla, och Sveriges regering har en hög ambition. En av möjliggörarna för Sverige att uppnå de högt uppsatta målen är de gröna näringarna. Därför krävs en politisk viljeinriktning som stärker jord- och skogsbrukarens möjlighet att bidra i klimatomställningen. Läs Frida Boklunds krönika:

 

Min kollega lutade sig emot mig och viskade med ett leende: ”Nu är det avgörande att vi och de företagare som vi representerar fattar att Agenda 2030 och de Globala målen handlar även om oss, och vad det faktiskt innebär.”

Kvinnan som viskade och jag representerade varsin organisation som deltog vid en politikerdebatt arrangerad av LRF och Södra inför valet 2022. Hon hade till viss del helt rätt, jag hade precis börjat förstå omfattningen av den ambitiösa agendan och de Globala målen som antagits.

Agenda 2030 imponerar med sjutton Globala mål för hållbar utveckling. 193 länder världen över har formulerat och antagit målen vilket innebär att ett överväldigande antal människor involverats på olika sätt

Och framför allt, Agenda 2030 och dess 17 globala mål gäller oss alla. Sveriges regering har en hög ambition och har sagt att vi ska vara ”bäst i klassen” och visa vägen för resten av världen. En av möjliggörarna för Sverige att uppnå de högt uppsatta målen är de gröna näringarna. Alla de företagare som driver jord- och skogsbruk i vårt land.

Satsningar på klimat- och hållbarhetsarbete har blivit allt viktigare för de gröna näringarnas företagare. Våra bönder och skogsägare är en förutsättning för att Sverige ska kunna ställa om och bli världens första fossilfria välfärdsnation. Därför blev det väldigt tydligt att få med sig Sveriges jord och skogsbruksföretagare på resan mot de Globala målen är viktigt.

Därför krävs en politisk viljeriktning som stärker jord- och skogsbrukens möjlighet att bidra i klimatomställningen.

Jag år redo att svara på påståendet jag fick viskad i mitt öra tidigare. Ja, de gröna näringarna och företagen i Sverige kommer att bidra. Som så många gånger förr kommer de att vara jobbskaparna, samhällbärarna, välfärdsbyggarna som även antar denna utmaning.

// Frida Boklund, regionchef Företagarna Jönköpings län