Alla insatser för jämställdhet ger ringar på vattnet

Jörgen Martinsson
Jörgen Martinsson, VD Svensk mink och ledamot i LRFs jämställdhetsakademi.

Jörgen Martinsson företräder en näring som i detta nu håller på att avvecklas i Sverige. Han är anställd VD för Svensk Minknäring. Det är hans andra period på posten och 2019 tackade han ja till uppdraget igen. I och med det blev han även ledamot i LRF:s jämställdhetsakademi.

– Minken introducerades i Sverige på 1920-talet och som mest fanns uppåt 2000 minkuppfödare, alla familjeföretag, där samtliga familjemedlemmar har haft en viktig uppgift i produktionen, berättar Jörgen Martinsson.

Både hans far och farfar födde upp mink och räv, men själv driver han ingen egen produktion.

Kvinnor i produktionen men inte som ledare

Kvinnorna har alltid funnits med som en självklar del i den dagliga driften av verksamheten. Dessutom har många företag i minknäringen drivits som aktiebolag och där sitter ofta kvinnan med som styrelseledamot. Internationellt sett lyser kvinnorna däremot med sin frånvaro.

– Under alla år har det uteslutande varit män på ordförande- och verksamhetsledarposterna. Det är 35 medlemsländer i Europa och ett sjuttiotal medlemmar över hela världen, och överallt är det bara män, män och åter män, säger Jörgen Martinsson.

Svensk Mink bildades 1927 och har varit medlem i LRF under alla år. Det är en tuff och omtvistad bransch och sedan början av 2000-talet har många producenter varit utsatta för aktivistattacker.

– Det här är ingen bransch man sticker in näbben i hur som helst, man har fått stå pall för väldigt hårda angrepp. Men inåt sett har vi varit starka, man blir ju som bekant det vid yttre hot, säger han.

Minknäringen avvecklas

Men ett hot som inte gick att övervinna var Sars Covid 2-smittan som upptäcktes i svenska besättningar hösten 2020.

– Under hela 2021 fick alla svenska gårdar produktionsförbud. Inga djur fick paras, vilket gjorde att vi året därpå fick 60 procent av det normala avelsresultatet. Dessutom fick vi bara 60 miljoner av det utlovade stödet på 150 miljoner kronor. Det gick inte att gå vidare efter det, säger Jörgen Martinsson.

Idag finns endast ett tjugotal uppfödare kvar. Svensk Minknäring har förhandlat med regeringen om en avveckling och någon gång under nästa år finns inga minkproducenter kvar i Sverige. 

Ringar på vattnet

– Minknäringens epok i Sverige är snart slut, men när det gäller det viktiga arbetet med jämställdhetsfrågor tar jag det med mig in i andra uppdrag. Jag är entreprenör och driver flera bolag, bland annat inom fastighetsmäkleri, där kvinnor har många och framträdande roller. Jag känner ett stort engagemang för att förvalta det som är bra och förbättra det som behöver förändras. Kommunpolitiskt är jag aktiv för Moderaterna och sitter bland annat i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess näringslivsutskott. Där tycker jag att vi kommit väldigt lång vad gäller jämställdhet, men inget är så bra att det inte kan göras bättre.

Jörgen Martinsson menar att det första och viktigaste är att jobba med attityder. Den som verkligen vill uppnå en attitydförändring måste lägga fullt fokus på problemet, och sedan jobba mot ett uppsatt mål. LRFs jämställdhetsakademi kan i hans ögon vara en katalysator i en sådan process.

– Jag ser arbetet i Jämställdhetsakademin som en sten du kastar i vattnet – den ger ringar på vattnet. Vi kan inte förändra hela världen, men med små och stora ”stenar” kan vi starta en förändring.