Alsterälven genererar energi

Karlstads kommungrupp deltog på Alsterälvens dag 2022 som gick av stapeln den 27 augusti på Alsters Herrgård. I montern visade de på nyttan med vattenkraft.

Här kunde man träffa länsstyrelsens avdelning för miljöanalys, biologisk mångfald, naturvårdsavdelning beredningssekretariat, vattenrådet, Karlstad kommun och sportfiskarna. Och självklart oss från LRFs kommungrupp i Karlstad, som framför allt lyfte nyttan av vattenkraften i Alsterälvens vattensystem.

Frågan om energi är ju verkligen aktuellt och intresset från besökarna är mycket positivt! Många vet inte om det finns småskalig vattenkraft i vattensystemet och fascineras av det faktum att vattnet som till synes bara flyter förbi har förmågan att alstra så mycket energi. En energi som dessutom kan produceras när som helst oavsett om solen lyser eller vinden blåser.

Vattenkraften i Alsterälvens avrinningsområde alstrar hela 4100 000 kwt per år. En avsevärd mängd som för besökarna först får en mening när det översätts till årliga strömförbrukningen för 820 villor eller 511 varv runt jorden med en elbil. Detta borde innebära att i princip hela Skattkärr skulle kunna försörjas med ström från vattenkraften i detta vattendrag under ett helt år! Eller att elverken i Karlshamn kan undvika att släppa ut 2677 ton koldioxid.

LRF Karlstads kommungrupp