Anders och Peter Westman från Toftbyn fick guldmedalj

Anders och Peter Westman får guldmedalj

Anders och Peter Westman från Toftbyn i Dalarna fick guldmedalj för att de har levererat mjölk av mycket hög kvalitet i minst 23 år.

– Naturligtvis är det kul att få guldmedaljen, men det råkade mest bli så. Vi skulle ha slutat redan i fjol och arrenderat ut gården, men det tog längre tid att ordna än vi trott. Så vi fortsatte ett år till och då nådde vi fram till en guldmedalj, konstaterar Anders Westman glatt.

Bröderna Anders och Peter Westman tog över föräldragården 1980. De byggde ut ladugården i mitten av 1990-talet och sedan dess har de haft 46 kor. Sedan årsskiftet sköter bröderna bara skogsdelen av företaget. Lantbruket arrenderar de ut till Anders son Erik och några vänner till honom, som både har kvar mjölkproduktionen och föder upp köttdjur på en annan gård i trakten.

Ska man lyckas med mjölk av högsta kvalitet gäller det att vara noggrann och ha koll på sina kor, säger Anders Westman.

– Djuren måste må bra, då blir mjölken också bra. Man får hålla rent runt korna och ge dem riktigt bra mat. Vi har låtit dem gå ute ovanligt länge under sommarhalvåret, från mitten av maj till skiftet september-oktober. 

Gruppfoto Guldmedaljen 2024

Kraven på mjölken har blivit striktare med åren, men de är inte omöjliga, säger Anders Westman.

– Mjölk är ett livsmedel och då ska kvaliteten vara så hög som möjligt. Annars riskerar vi att bli utkonkurrerade av andra. 

Han påpekar också hur viktigt det är med en livsmedelsproduktion i Sverige. Fler har fått upp ögonen för det, tror han, men det behöver gå från tal till handling.

– Det har blivit bättre men det händer inte lika mycket som det pratas om det. Det handlar om beredskap, öppna landskap och att det miljömässigt är bättre att producera här där vi har goda förutsättningar än att transportera hit en massa mat. 

Han skulle också önska att politikerna tänkte på att ge både små och stora gårdar förutsättningar att utvecklas.

– Det finns många små gårdar, inte minst norrut i Sverige. Vi behöver ta vara på de lantbruk som finns, alla ställen som har bra möjligheter att producera mat. Annars kommer vi aldrig upp i den livsmedelsförsörjning som skulle behövas. 

Guldmedaljer 2024