Andreas Nypelius deltar i beredskapsdiskussionen under Almedalsveckan

Andreas Nypelius regionordförande Gotland

LRF Gotlands regionordförande Andreas Nypelius deltar i beredskapsdiskussionen under Almedalsveckan. Diskussionen kommer att handla om vad livsmedelsberedskap innebär för Sverige i allmänhet och för en ö som Gotland i synnerhet.

Mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa presenterades i februari en utredning som föreslår en helt ny lag om livsmedelsberedskap med utökat ansvar hos kommuner och näringsliv, samt beredskapslagring. Hur ska livsmedelsberedskapen fungera i ett ö-läge som Gotlands? Vilket ansvar har staten i förhållande till de gotländska företagen i livsmedelskedjan (från råvaruproduktion till förädling och distribution)? Vilka resurser kan Gotland få? Behöver offentlig upphandling förändras för att säkra lokal livsmedelsproduktion? Vilken livsmedelsberedskap har Gotland när antalet människor på ön fördubblas vissa delar av året? Hur påverkas Gotlands livsmedelsberedskap av militäralliansernas närvaro? Detta är frågor som kommer att diskuteras.

Utöver Andreas Nypelius medverkar Martin Allard, expert totalförsvar och före detta huvudsekreterare, PA Consulting, Anneli Bergholm Söder, Länsråd, Länsstyrelsen i Gotlands län, Filip Reinhag, regionråd (S), medlemsrepresentant i EUs Regionkommitté, Region Gotland
Johan Edberg, Överstelöjtnant, planchef, Försvarsmakten, Helena Markstedt, Chef Public Affairs, även ledamot av SNS beredskapskommission, Arla Foods och Susanna Palomaa, Moderator, Tillväxtchef Region Gotland. 

Läs mer om programpunkten och Almedalsveckan här