Anordna en studiecirkel - ett sätt att locka fler till lokalavdelningen

LRF samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan, SV, kring studiecirklar, förtroendemannautbildningar och föreningsutbildningar. Att arrangera en studiecirkel i lokalavdelningen är ett sätt att skapa gemenskap och locka fler medlemmar till lokalavdelningen. Det har Godegårds lokalavdelning ett tydligt exempel på.

 Representanter från SV sitter i regelbundna möten med LRF för att fånga upp vilka slags kurser, utbildningar och material som efterfrågas bland medlemmarna.

Medlemmar över hela landet kan ta del av utbildningar som sker digitalt eller fysiskt.  Det kan till exempel vara förtroendemannautbildningar och kompetenshöjande utbildningar. Några exempel på kompetenshöjande utbildningar är beredskap och motorsågs- och röjsågsutbildningar.    

- När lagkravet på motorsågskörkort kom, och åren som följde, var intresset för motorsågs- och röjsågsutbildningarna stort. Nu ser vi en ökad efterfrågan igen, säger Anna Eriksson verksamhetsutvecklare SV i Östergötland.

Materialet om beredskap togs fram efter torkan 2018. Det går att applicera på andra kriser också.

- Studiematerialet bygger på att man som lokalavdelning eller kommungrupp tar del av materialet och använder det under tre träffar. Vi kan hjälpa till att ordna med lokal och gästföreläsare, säger Anna.

Jägarexamenskurser och kurs i historiska kartor

Godegårds lokalavdelning är en lokalavdelning som har använt sig av SV. Stellan Axelson, som är ordförande i lokalavdelningen, har av SV blivit godkänd studiecirkelvägledare och sedan hållit i tre jägarexamenskurser och i en kurs om historiska kartor. De två förstnämnda utbildningarna skedde digitalt och de två senare semidigitalt respektive fysiskt. De digitala och semidigitala kurserna hölls via plattformen Learnify som SV tillhandahöll med. I Learnify finns vlogg, plats att lägga upp material och studieplaner och studierum. Stellan beskriver det som ett enkelt verktyg att ta till sig och navigera i, även om man inte är en van datoranvändare. 

- Jag tycker att LRF Godegård och Stellan är ett bra exempel på hur samverkan mellan våra organisationer kan gå till på lokal nivå. Stellan har ämneskunskapen, nätverket och delar folkbildningens värdegrund. SV kan fungera som ett bollplank för idéer, administrera deltagavgifter, arvoden och andra utgifter samt stå för studiematerial, pedagogiska verktyg och utbildningar, säger Anna, och tillägger:

- Jag tror att det finns mycket kunskap bland medlemmarna ute i lokalavdelningarna och att kunna dela med sig av sina kunskaper på ett sådant här sätt tror jag kan vara ett sätt att locka nya medlemmar också, säger hon.

"Blev som en familj"

Stellan har hållit i de här utbildningarna under totalt två års tid.

- Oerhört roligt måste jag säga. Jägarexamenskurserna sträckte sig över 15 veckor och gänget som var med blev som en familj – 35 nya vänner. Jag har mycket kontakt nu efteråt med de som har tagit jägarexamen. De ringer, skriver och ställer frågor, säger han.

I kursen om historiska kartor fick deltagarna underlag till att titta på sina egendomar från gamla kartor och nya flygfoton, vilket lett till en betydligt större insikt för dem kring det historiska värdet. Stellan bekräftar också att lokalavdelningen i och med kurserna fått nya medlemmar då kurserna riktat sig också till deltagare utanför medlemsskaran.

- Kurserna har också varit bra för att visa att LRF syns och gör saker lokalt, tillägger han.

Här hittar du allmän information om LRF och Studieförbundet Vuxenskolan: www.sv.se/foreningsutveckling/lrf/

Här kan du läsa mer om att bli cirkelledare: www.sv.se/cirkelledare