Till sidomenyn
Till sidomenyn

Aktiviteter för dig i LRF Östergötland

Till sidomenyn

Mer från LRF Östergötland

Till sidomenyn

Kontakta LRF Östergötland

Vreta Kluster

E-post
ostergotland@lrf.se

Telefon
LRF:s växel: 010-184 40 00
Direktnummer till personalen finns nedan.

Post- och besöksadress
LRF
Klustervägen 11
585 76 Vreta Kloster

Personalorganisationen är gemensam för LRF i Södermanland, Östergötland, Gotland och Örebro län, och är placerad på Vreta Kluster utanför Linköping och på Gotland Grönt Centrum i Roma. 
En kontorsplats finns också hos Hushållningssällskapet i Örebro.

Faktureringsadress
Lantbrukarnas Ekonomi AB
FE 312
838 73 Frösön
Referens: kst 047, beställarens namn

Vreta Kluster