Arbetskraftsinvandring – utredning om lönegolv

Foto: Elin Windfäll

Tillgången till säsongsarbetskraft är särskilt viktig för trädgårdsnäringen. Frågan är nu högaktuell. Partierna i regeringssamarbetet har enats om ett lönegolv. För att få komma till Sverige från ett land utanför EU ska man tjäna runt medianlönen, som ligger runt 33 000 kronor, ungefär 25% över den kollektivavtalsenliga lönen för en lantarbetare. Nu går regeringen vidare med förslaget.

En tidigare tillsatt utredning om arbetskraftsinvandringen har fått nya direktiv och ska ta fram ett förslag på lönegolv. Regeringen meddelar samtidigt att vissa yrkesgrupper ska kunna undantas från lönegolvet. Utredaren ska titta närmare på vilka som bör omfattas av undantag. Det handlar om vilka kompetenser, erfarenheter och skickligheter som Sverige har ett stort behov av och här har säsongsanställd arbetskraft inom jordbruk och trädgård nämnts som en sektor som kan undantas. En yrkeskategori som regeringen dock uttryckligen vill begränsa är personliga assistenter från länder utanför EU.  

LRF Trädgård anser att säsongsarbetskraften är mycket väsentlig för att kunna bedriva produktion när och där behoven finns. Att försämra förutsättningarna för tillfällig arbetskraft riskerar både lönsamhet och livsmedelsförsörjning.   

Utredningen ska redovisas senast den 31 januari 2024, så förslagen som presenteras kan tidigast träda i kraft 2025. 

Skärpa villkoren för lågkvalificerad arbetskraftsinvandring och förbättra förutsättningarna för högkvalificerad arbetskraft - Regeringen.se