Årets nötköttsföretagare utsedd

Priset för årets nötköttsföretagare i Sverige är utsedd! Stort grattis till familjerna Sandahl som tillsammans driver Vasens lantbruk i Nye. Den 10 november tog de emot priset som Årets Nötköttsföretagare under köttriksdagen i Örebro! Med priset vill LRF uppmärksamma nötköttsuppfödare runt om i Sverige som arbetar intensivt med att förbättra sin produktion med ökad djurhälsa och djurvälfärd. I år har juryn fokuserat på det förbättringsarbete som pågår i besättningar vad gäller djurvälfärd hos kalv. Priset har delats ut sen 2004.

Det har varit ett starkt startfält bland de nominerade företagen med 20 antal nominerade.

I hård konkurrens har juryn utsett Vasen Lantbruk i Nye.

- Så fantastiskt roligt att vårt arbete för kalvarnas hälsa/välfärd uppmärksammas. Att djuren har det bra är prio ett för oss och satsningen på kalvstallet har gett resultat, säger Johanna Sandahl, ansvarig för kalvarna på Vasens lantbruk.

- Vasen Lantbruk är en mycket värdig vinnare och är utsedd i hård konkurrens.  Vasen Lantbruk arbetar med tydliga rutiner för minskad smittspridning och ökad kalvhälsa. Företaget söker aktivt efter ständiga förbättringar för kalvhälsa via rådgivare, kurser och artiklar. Företaget tar inte bara ansvar för sin egen produktion ut smittspridningsperspektiv utan även för mottagarföretagets, genom att bara leverera friska kalvar, säger Fredrik Sundblad branschansvarig för LRF Kött.

Utmärkelsen delades ut under Köttriksdagen som ägde rum i Örebro torsdagen den 10 november.

 

Om Vasens lantbrukVasen är en gård med konventionell mjölkproduktion. År 2000 byggdes ett nytt kostall på gården med plats för 540 kor plus högdräktiga. Korna mjölkas i en 32-platsers karusell. Sinkor och ungdjur inhyses i gamla lagården, samt på flera utgårdar. Kalvarna är sedan 1,5 år tillbaka, i ett nybyggt kalvstall men körbart foderbord. Andelen SLB i besättningen är 70%, resten SRB. På gården odlas allt vallfoder och större delen av spannmålsbehovet.

Gården har en omfattande verksamhet och brukar ca 750 ha åker, ca 400 ha betesmark. Sam-ansökan omfattar ca 300 skiften. Samt 350 ha skog.

 

Motivationen i sin helhet

”Årets nötköttsföretag 2022 arbetar med tydliga rutiner för minskad smittspridning och ökad kalvhälsa. Noggrannheten i skötseln av kalvarna har givit och ger resultat inför försäljning av kalv till uppfödare. Företaget söker aktivt efter ständiga förbättringar för kalvhälsa via rådgivare, kurser och artiklar. Företaget tar inte bara ansvar för sin egen produktion ut smittspridningsperspektiv utan även för mottagarföretagets, genom att bara leverera friska kalvar. Gården utmärker sig för sin lojala och hårt arbetande personal. Trots omfattande mjölkproduktion med tillhörande djurflöden lyckas företaget hålla kalvhälsan på en respektingivande hög nivå tack vare gott djuröga och utvecklat management. Gården är mångfacetterad på flera sätt med både diko- och mjölkproduktion. Vi utgår från att företaget, trots allt, är glada för SAM-internet med tanke på gårdens ca 300 skiften.”