Årsmöte för LRFs lokalavdelning Skultuna-Haraker-Romfartuna i en vintrig bygdegård

Årsmöte i Skultuna-Haraker-Romfartuna lokalavdelning

I ett snöinsvept Haraker träffades ett tjugotal LRF-medlemmar för lokalavdelningens årsmöte. Årsmötet avhandlades, gäster pratade och god mat avnjöts.

Årsmöte i Skultuna-Haraker-Romfartuna lokalavdelning
Marianne Jansson

Marianne Jansson, ordförande för LRF-avdelningen, hälsade välkomna till en varm bygdegård och öppnade mötet.

En motion behandlades och skickades vidare till regionstämman. Det var Romfartuna Skultuna Harakers Spannmålsgrupp som hade skrivit en motion med att-satsen att "LRF måste driva en linje så att man skall kunna använda slam som är kontrollerat av ett opartiskt kontrollorgan i sin produktion för att kunna ha ett hållbart lantbruk i framtiden".

Under övriga frågor tog två inbjudna gäster vid.

Årsmöte i Skultuna-Haraker-Romfartuna lokalavdelning
Jeanette Elander

Jeanette Elander, lantbrukare utanför Västerås och Näringspolitisk expert LRF Kött, gav en lägesrapport kring djur- och köttproduktionen i Sverige. Hon drog några nyckeltal över köttkonsumtionen i Sverige. Av allt nötkött som konsumeras är 55 procent svenskt och vi äter 23kg nötkött per person och år. Gällande gris är 84 procent av det som konsumeras svenskt, och vi äter knappt 30kg per person och år. Svenskt lamm står för 28 procent av konsumtionen, och vi åter drygt 1,5kg lammkött per person och år. Det finns alltså stor potential, i alla fall inom gris och lamm, men vi måste ha myndigheterna med oss för att kunna öka. Jeanette påpekade också om hur viktigt det är att utbilda våra politiker som inte alltid har bra kunskap om hur det fungerar i vår näring. För att få myndigheterna med oss måste i först få politikerna med oss.

Årsmöte i Skultuna-Haraker-Romfartuna lokalavdelning
Tomas Olsson

Tomas Olsson, fårbonde i Kungsör och ordförande LRF Mälardalen, tog upp Jeanettes tråd om att arbeta med politiker för att kunna påverka. Vi har haft många besök av politiker i länet, inte minst i Salatrakten pga. översvämningar och i Fagersta-Norberg pga. svinpesten. Tomas berättar att vi har ett bra förhållande till politikerna och de lyssnar, även om det inte fått effekt på gårdsnivå än. Han pratade också om remissen om framtidens folkrörelse som nu är aktuell. Det var ute på en första remissomgång förra året, ett inriktningsbeslut togs på riksförbundsstämman och vissa justeringar gjordes i förslaget, som är ute på ny remissrunda.

Under övriga frågor togs även frågan om visenter upp. Avdelningen är oroade för det eventuella införandet av vilda visenter i det svenska landskapet. Och mötet avrundades med en diskussion om vindkraftverk.