Årsmötet valde in tre nya krafter

Från vänster Kjell-Olof Wallinder, Vanja, Kristina, Magdalena, Linn. Foto: Martina Philip.

Under veckan genomförde Falköpings kommungrupp sitt årsmöte. I styrelsen blev det omval men även förnyelse och avtackningar av ledamöter.

Rovdjur och vilt var i fokus i när Falköpings kommungrupp höll årsmöte. Roland Hermansson från regionstyrelsen medverkade och gav goda inspel i frågan.

Vanja Wallenmyr omvaldes som ordförande och tre nya krafter valdes in i styrelsen genom Victor Magnusson, Linn Lager Alvarsson och Magdalena Källeskog.

Kristina Steen var en av dem som avtackades efter flera år av gediget och fint styrelsearbete.

Martina Philip