Bankerna vet om det svåra odlingsåret

Kängorna på en lantbrukare som står i en blöt vall.
2023 har varit ett tufft odlingsår.

Effekterna av det komplicerade växtodlingsåret stod på agendan när LRF Södermanland träffade 13 representanter från länets banker under ett digitalt möte. Initiativet till mötet ligger i att styrelsen befarar att fler lantbruksföretagare än vanligt kommer behöva ta en kontakt med sin bank under hösten, vintern och våren för att hitta lösningar kring ekonomin.

Alla bankerna prioriterade det här mötet. Uppslutningen var god och de uppskattade LRFs initiativ.

Under mötet presenterades det aktuella skördeläget efter en sommar med torka följt av mycket regn. Vädret har orsakat lägre spannmålsskördar med sämre kvalité än väntat. Det har också fört med sig brist på halm. Vallfoderskörden var oroväckande till en början, men ser nu ut att reda upp sig i alla fall kvantitetsmässigt. Men det är inte bara uteblivna intäkter som ställer till det ekonomiskt för lantbruket, utan också rekordhöga kostnader för insatsvaror som diesel, el och gödning och höjda räntor.

Johan Lagerholm deltog i mötet i egenskap av både LRF-ordförande och växtodlingsrådgivare.

- Variationen i länet är givetvis stor, men avkastningsförlusten på vete ligger mellan ett till fem ton per hektar. På många håll är kvalitén på skörden dålig. Skillnaden är nu 70-80 öre per kilo mellan kvarn och foder samt ännu större för korn. Det nya gårdsstödet innebär en sänkning av stödet på 500-600 kronor per hektar. Det är många faktorer som tillsammans gör det här till ett mycket kärvt odlingsår, berättar han.

”Det tuffaste av mina verksamma år”

Martina Schagerlund, lantbrukare utanför Eskilstuna och ledamot i LRF-styrelsen, vittnade om att det här är det tuffaste året av hennes 15 verksamma år, även om de senaste fem åren mer eller mindre bjudit på väderrelaterade utmaningar. 

- I mitt företagande har jag planer på att investera i täckdikning för att bättre kunna hantera vatten på fälten, men de planerna grusas nu på grund av ökade kostnader trots att det finns 30-procentig medfinansiering att söka från Länsstyrelsen, säger Martina.

Bankerna fick också information om LRFs omsorgsnätverk som stöttar lantbrukare som av olika anledningar har det tufft, så att de har kännedom om Omsorgsgruppen och Bondekompis när de träffar kunder som har behov av stöd.

Ta kontakt med era lantbrukskunder

Mötet avrundades med ett medskick från LRF till bankerna.

- Ta kontakt med era lantbrukskunder innan det är dags för bokslut för att förekomma dem som jobbar på och kanske inte vågar lyfta blicken och inse fakta redan nu att det kan vänta svåra tider, säger Martina Schagerlund.

Hur mår ditt företag?

LRF Södermanland har också haft kontakt med Almi, som kan hjälpa till med företagsrådgivning.

- Ta dig tid att se igenom ditt företag. Ta hjälp av till exempel revisorn, banken eller rådgivare, uppmanar Martina.

LÄNK: Kontaktuppgifter till Almi i Södermanland