Barkar vägen åt skogen?

När detta skrivs är det full vinter i Värmland och i nästan hela landet. Det har varit ovanligt kallt och snöigt men det nya normala verkar i stället vara flera tjällossningar per år vilket påverkar våra vägar ganska mycket.

I Värmland, Dalsland och norra Bohuslän har Trafikverket ett förhållningssätt till vintervägar och tjällossning som kallas ”frizon”. Det betyder att vägarna normalt inte stängs av för tyngre trafik under vinterhalvåret utan hålls öppna med eget ansvar från åkarna. I Värmland har systemet funnits ganska länge och upplevs fungera mycket väl. Det finns stora fördelar med att hålla vägarna öppna eftersom det annars blir långa perioder av viktnedsättning och avstängning numera.

För att vägarna inte ska bli sönderkörda har dock åkarna ett mycket stort ansvar. Man åtar sig att köra bara när vägen verkligen håller och att omedelbart rapportera till driftentreprenören när det verkar behövas ett gruslass eller att något händer med vägen. Systemet bygger alltså på tillit och dialog.

LRFs medlemmar har ju inga åkerier men bedriver däremot ofta näringsverksamhet längs de här vägarna. Det kan vara bra att veta om att frizonssystemet finns och att man även som boende eller företagare kan kontakta väghållaren om man märker att den far illa av tjällossning. Detta bör man göra relativt omedelbart så att vägen inte hinner bli alldeles sönderkörd av tung trafik.

Kontaktuppgift till alla driftentreprenörer Trafikverkets hemsida, man hittar sitt driftområde här: https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/underhall/sa-skotervi-vagar/

Jenny Nilsson