Begagnat eller nytt med klimatklivspengar för samma peng?

Skog

Under hösten har familjen Jorlén som bedriver ett småskaligt jordbruk sökt medel från Klimatklivet, de blev beviljade 59% av maximalt 60% i stöd.

Det var de tankar Karl Jorlén och hans fru i gränsbygderna mellan Småland och Halland hade när maskinparken behövde förnyas. En eldriven kompaktlastare att använda till det småskaliga jordbruket i Femsjö var det man grunnade på.

Via klimatklivet söktes pengar. Anders Söderberg på Ludvig och Co har bistått genom hela ansökningsprocessen. En process som inte är helt enkel. Maximalt kan man få 60% av kostnaden. Jorléns fick 59%. Det är kul att även mindre lantbruk får vara med att dela på pengarna för omställning till fossilfritt. I bygder som i Hallands läns inland gör varje betande mule nytta och bidrar till biologisk mångfald och öppet landskap.

Djur, skogsbruk och lärare på Stora Segerstad ger flera ben att stå på men också utvecklingsmöjligheter för företaget.

- Att kunna ersätta en dieseltraktor med en elektriskt driven kompaktlastare är ett stort steg framåt i vår resa mot att minimera vårt klimatavtryck och samtidigt producera högklassigt naturbeteskött som efterfrågas av konsumenter, säger Karl Jorlén.

Birgit Jönsson