Beredskap = stärkt konkurrenskraft och ökad produktion

Martina Philip, 2024
Från vänster Erik Forsberg, ordförande LRF Värmland och Torbjörn Olsson, styrelseledamot LRF Värmland. Foto: Martina Philip.

LRF Värmland och länsstyrelsen håller regelbundna terminsmöten, och vid det senaste mötet diskuterades bland annat frågan hur man gemensamt kan stärka beredskapen inom de gröna näringarna.

Hur kan vi arbeta tillsammans för att stärka beredskapen i de gröna näringarna var en av flera frågor som diskuterades när LRF Värmland träffade länsstyrelsen vid det senaste terminsmötet.

Vårt huvudsakliga budskap handlade om att samma åtgärder som gynnar målen i livsmedelsstrategi och som stärker vår konkurrenskraft också ger mer mat i Värmland.

Vi lyfte också att alla avdelningar på länsstyrelsen behöver förstå hur möjligheterna för att öka produktionen påverkas när avvägningar görs gentemot miljöintressen.

Sammantaget ett bra möte där vi möttes av förståelse och ett intresse av att fortsätta samverka kring beredskapsfrågorna.

Martina Philip
regionalt sakkunnig LRF Väst
martina.philip@lrf.se 
076-110 05 96