Biogas - en bortglömd resurs?

I Falkenberg har nu en uppgraderingsanläggning för biogas med rågas från en gårdsbaserad biogasanläggning skapats .

Ett 30-tal lantbrukare och andra energiintressenter i Falkenberg har bildat Vessige Biogas ekonomisk förening och har i första skedet skapat en uppgraderingsanläggning för biogas med rågas från en gårdsbaserad biogasanläggning.

Biogasen säljs efter uppgradering till gasbilskörare men går även ut i gasledningen genom Halland. Förutom att gödseln blir mer klimatsmart efter rötningen får det en ännu bättre gödande effekt då växter lättare kan ta till sig kvävet.

Vessige Biogas ekonomisk förening https://www.vessigebiogas.se/om-oss/om-vessige-biogas-42923243

Birgit Jönsson