Bönder inspirerade landshövding

Regnskurarna rörde sig över Vikbolandet. Under morgonen var de rikliga men lugnade ner sig lagom till landshövdingens besök på Flemminge gård. Tre drivna entreprenörer inom de gröna näringarna kom att stå för inspiration och kunskap.

Carl Gudmundsson på Flemminge gård, med driftbolaget Kryger, öppnade. Han berättade om den växtodling han driver över närmare 600 hektar. Här finns ingen tvekan om att hållbarhet, biologisk mångfald och klimatarbete går väl tillsammans med hög produktion och stora skördar.

Receptet Carl använder är noggrant planerad växtföljd. Det ena sädesslaget ska bearbeta jorden och förbereda så att efterföljande gröda får bästa förutsättningarna. Odlingen över tid ska fungera som ett stafettlag. Till detta lägger han timing. Det är avgörande att göra rätt åtgärd vid en viss tidpunkt.

Plöjningsfritt blir hållbart
- Vi måste vara väl planerade och effektiva om vi med vår personal ska hinna köra över alla arrenden och hektar. I dagens lantbruk handlar det mesta om logistikplanering. Gör vi det rätt får vi lönsamhet och kan minimera insatsvaror och arbetstiden, säger Carl.

Han sätter spaden i den ”styva leran” som visar sig vara full med liv med ett finns mullager. Jordhälsa är hans käpphäst. Den får Carl Gudmundsson genom att så in mellangrödor och arbeta med naturen vilket ger ökad biologisk mångfald och en hög kolinlagring men även med plöjningsfri beredning och låg markpackning.

Håll landsbygden levande
Lunchen innehöll två teman förutom älghamburgaren. Vikten av våtmarker för lantbruket och naturen men också värdet av fungerande viltvård. Rickard Ormsäter på Vikbolandets Hjort & Vilt hade dukat upp och berättade frikostigt om hur en levande landsbygd kan hållas levande, men vad rovdjur kan ställa till med.

Han var även tydlig med om vad som krävs för att offentlig upphandling av lokalt viltkött ska fungera. Rickards budskap var att vildsvins- och hjortstammar kan komma i balans om jägare, markägare och boende får andra förutsättningar. Ett steg i rätt riktning är bättre kontakt med myndigheterna och ökad förståelse för landsbygdens behov och förutsättningar.

Drivet som inponerrar
Dagen avslutades hos bröderna Peter och Tomas Johansson på Eneberga Gård som driver mjölkproduktion med 240 kor, vall- och växtodling. De beskrev strukturomvandlingen som skett i bygden och hur teknikstegen tagit dem till en nivå där produktionen är närmare 29 miljoner ton per år.

Men så är de aktiva, drivna och vakna för de förändringar som sker med priser och kostnader på alla insatsvaror som krävs för produktionen. Och något de inte tummar på är djurögat, att se vilka individer som behöver något extra, vilka som ska lyftas och de som kan lämna besättningen.

Öka svensk försörjningsförmåga
- Det är så häftigt att möta er. Vi vet att det är oerhört tufft med höga priser och räntor som drar iväg. Men här möter jag företagare med stort driv och vilja att utveckla sina enheter. Det riktigt lyser i era ögon, sa landshövding Carl Fredrik Graaf och tillade:

- Det jag tar med mig är att det inte behöver vara någon motsättning mellan stordrift och hållbarhet. Snarare tvärt om. Här visar ni att man får en större avkastning per hektar eller ko för att man har kunskap och förmåga. Ska vi stärka svenskt jordbruk och säkra vår försörjningsförmåga behöver vi ta till oss detta.

Med på inspirationsresan till Vikbolandet följde Lovisa Granberg från landsbygdsenheten på länsstyrelsen där hon arbetar med rådgivning och Ida Ljunggren som är primärproduktions- och djurskyddshandläggare på enheten för livsmedel, veterinär och vilt. Från LRF deltog regionordförande Jeanette Blackert och regionchef Erik Erjeby.