Bonnalunch på Björketorps gård med landshövding Ulrica Messing

Kommungruppen i Ronneby med Arne Thörn som initiativtagare, bjöd in Landshövdingen i Blekinge, Ulrica Messing till en av sina mest populära aktiviteter – Bonnalunchen. I år var även Polisregion Syd på plats för att berätta om sitt arbete tillsammans med LRF kring olaga intrång och förhöjd egenförmåga på gård. Landshövdingen berättade om vilka frågor som prioriteras i länet just nu, bland annat livsmedelsförsörjningen. Till lunch bjöds det på en mycket god lasagne och sallad.

Per Brunberg.jpg

Per Brunberg driver Björketorps gård i Johannishus, Blekinge och stod värd för Bonnalunchen

Drygt 80 personer var på plats under onsdagsförmiddagen hemma hos Per Brunberg på Björketorps gård i Johannishus, dit LRFs medlemmar blivit inbjudna för att delta på den så populära Bonnalunchen. Flera kommungruppsordförande från Blekinge var på plats och även representation från regionstyrelsen i Sydost och Skåne samt LRF medarbetare.

Intrång och egenförmåga – att försvåra för gärningspersonen

Först ut var Polisregion Syd som informerade om sitt arbete med att förebygga brott och att öka egenförmågan till skydd. Här kan du läsa mer om polisens arbete och vad du kan göra själv för att höja din egenförmåga för att skydda dig själv och din gård. Per-Göran Sigfridsson, ledamot i LRF Sydost, Maria Hjelm-Nilsson, kommungrupps ledamot i Karlshamn och Maria Hofvendal Svensson, vice ordförande LRF Skåne berättade om egenupplevda händelser med intrång på gård och hur viktigt samarbetet är med polis

Prioriterade frågor i Blekinge och beredskap

IMG_3304.jpg

Landshövding Ulrica Messing intog scenen och pratade om de prioriterade frågorna i Blekinge län, bland annat IT infrastrukturen som är viktig för företagare men också om att stärka civilförsvaret och livsmedelsförsörjningen.

  • Vi var inte så förberedda och robusta under pandemin som vi trodde, berättade Landshövdingen. Vi hade till exempel inte material nog att genomföra planerade operationer. Det är en fråga vi hanterar nu. Vi tittar också på hur vi kan förbättra beredskapen. Alla kommuner i Blekinge förbereder så att man kan laga mat i alla skolor och inom äldreomsorgen under 60 dagar.
  • Vi förbereder oss inte bara för kris utan faktiskt för krig. Alla inom länsstyrelsen är krigsplacerade. Vi tittar på hur vi ska kunna trygga livsmedelsförsörjningen bland annat var det finns brukbar åkermark. I planläggningen av Sydostlänken fokuserar vi på hur vi kan ta så lite brukbar åkermark som möjligt i anspråk, fortsätter Landshövdingen.

Länsstyrelsen har också skrivit till regeringen för att få tillbaka administrationen av jordbruksstödet som har hanterats av länsstyrelsen i Skåne under 12-13 år, vilket i så fall kommer att leda till ett tiotal nya jobb.

Grupparbete med intrångsscenario

Efter lunchen återgick mötet till att diskutera intrång och egenförmåga tillsammans med Polisregion Syd. Nu ska utvalda förtroendevalda inom LRF Sydost och LRF Skåne ta vidare det gemensamma arbetet och utbilda den resterande medlemskåren.

IMG_3347.jpg

Från vänster: Malin Sjöblom, Johan Mangbo, Christian Horn, Maria Hjelm-Nilsson, Mikael Palm, Henrik Gudmundsson, Jens Larsson, Eleonor Nilsson, Roger Gustafsson, Maria Hofvendal Svensson, Jan-Åke Gunnarsson, Per Göran Sigfridsson och Anders Edbro.

blobid0.jpg

Deltagarna delades in i grupper och blev tilldelade flera scenarion av Maria Hofvendal Svensson, om olika intrångssituationer på en gård. Deltagarna fick samtala tillsammans kring hur de skulle kunna arbeta med egenskyddet på gården för att förhindra eller försvåra för gärningspersonen. Övningen var mycket uppskattad och det var ett livligt sorl i lokalen. Ett stort tack till Polisregion Syd för deras engagerade deltagande.