Brist på veterinärer skapar problem

skylt, Skara djursjukhus, vinter
Foto: Pontus Widell

I mitten av december träffades ett 20-tal politiker, myndighetspersonal, journalister, representanter från försäkringsbolag och styrelseledamöter från LRF på ett dialogmöte på Husaby Hästakut i Skara. Ämnet för kvällen var akut djursjukvård, den rådande bristen på veterinärer och vilka konsekvenser det får.

I delar av Västra Götalandsregionen saknas möjligheten till akut veterinärvård nattetid och på helger. Detta har bland annat lett till att djur kommit in döda och dessförinnan transporteras i flera timmar utan smärtstillande. En statlig utredning om djurens hälso- och sjukvård har föreslagit att avskaffa jourkravet under nattetid helt vilket motiveras med bristen på veterinärer som kan hantera större djur samt otillfredsställande arbetsvillkor för beredskapsjouren. Något LRF och flera andra parter kritiska till då det kommer leda till en stor försämring av djurskyddet, framför allt för lantbrukets djur och hästar. 

Med anledning av utredningen och förslaget samlades ett 20-tal politiker, myndighetspersonal, journalister, representanter från försäkringsbolag och styrelseledamöter från LRF Väst på ett dialogmöte på Skara Djursjukhus för att diskutera problemet och åtgärder.  

Kärnan i problemet

Torunn Mehammer, Veterinär på Husaby hästklinik berättar om problemet och uttrycker en oro inför framtiden.  

- Situationen har byggts upp under lång tid. Vården har blivit mer avancerad, smådjursidan växer vilket kräver fler veterinärer, arbetstidslagstiftningen har blivit strängare vilket resulterat i att jourverksamheten kräver fler veterinärer, det ställs större krav på vården och mängden administrativa uppgifter ökar på grund av allt större krav från myndigheter. Det finns flera orsaker till att läget är som det är men i slutändan är kärnan i problemet bristen på veterinärer. Och då veterinärs-utbildningen är lång och det tar tid att få ut nya veterinärer i tjänst tror jag tyvärr att vi bara ser början på problemet och att det kommer växa i närtid.

Tänkbara åtgärder

Josefina Larsson Guttman på LRF delar Torunns oro och betonar vikten av att sluta samman från olika håll. 

- Läget är inte är bra alls. Därför är det viktigt att olika aktörer enas, sluter upp tillsammans och ställer krav om djursjukvården i Sverige. LRF är en av de aktörer som har lämnat ett remissyttrande. Förhoppningsvis får dessa yttranden gehör och kan leda till åtgärder.

Torunn Mehammer uttrycker en tacksamhet över att flera parter, inklusive Jordbruksverket och distriktsveterinärerna, är med på mötet. 

- Möten som dessa är såklart väldigt bra då man får en ökad förståelse för olika parter. Samtidigt behövs fler åtgärder. Jag ser till exempel att man behöver ge större medel för att rekrytera fler till jourverksamhet, minska kravet på administrativa uppgifter, få in fler på veterinärutbildningarna och ställa krav på hur distriktsveterinärerna driver sin verksamhet. 

 

Pontus Widell
regional kommunikatör LRF Väst
pontus.widell@lrf.se
010-184 26 28