Checklista för efterbevakningsuppdrag vid skogsbrand

Kårböle efter brand 3

Brandrisken är hög i stora delar i landet. När det brinner på många platser ökar behovet av resurser för efterbevakning när räddningstjänsten avslutat insatsen. LRF har därför tagit fram en checklista för dig som tar uppdrag för efterbevakning.

Risken för att sommaren ska komma att likna sommaren 2018 är överhängande. Torkan breder ut sig och risken för skogsbränder ökar för varje dag.

När det brinner i skog och mark är det räddningstjänsten som har ansvaret för att bekämpa branden. Därefter är det markägaren som har ansvaret att sköta efterbevakningen, antingen själv eller genom att anlita någon annan. När det brinner på många platser eller på stora områden ökar behovet av resurser för efterbevakning och många av LRFs medlemmar åtar sig dessa uppdrag.

- Det finns bra riktlinjer för skogsägare gällande ansvar vid efterbevakning men många utförare känner osäkerhet inför att åta sig uppdrag kring efterbevakning. Vi har därför tagit fram en checklista över vad som är bra att tänka på innan och under ett efterbevakningsuppdrag, säger Ulf Johansson branschansvarig på LRF Entreprenad.

Rådgör med din lokala Maskinring eller Farmartjänst

- Vi har märkt att det är just frågan om ersättning som skapar osäkerhet och att många drar sig för att åta sig efterbevakningsuppdrag. Ni kan gärna rådgöra med er lokala Maskinring eller Farmartjänst som ofta har taxor för denna typ av uppdrag. Vår förhoppning är att checklistan ska vara ett hjälpmedel för våra medlemmar när de åter sig dessa viktiga uppdrag, avslutar Ulf Johansson.