Dalarnas bönder kan skörda träda – en lättnad i torkan

Vallskörd

Jordbruksverket och länsstyrelserna har i dag gemensamt meddelat att alla lantbrukare som skördar sina trädor för att få foder på grund av torkan kan göra det utan att få avdrag på beviljade stöd. Dessutom behöver lantbrukaren inte först ta kontakt med sin länsstyrelse, vilket underlättar avsevärt i den svåra situationen man befinner sig i.

Träda är åkermark som inte används till produktion såsom odling av grödor eller bete till djur. Träda omges av en rad regler för när och hur sådan mark får brukas och skördas. Normalt sett måste den som avser att skörda träda först få ett godkännande av Länsstyrelsen, vilket nu alltså inte behövs.

– Det är positivt att man var så snabba med att fatta beslutet om att man nu får skörda det som är anmält som träda utan att kontakta Länsstyrelsen. När man nu kan skörda relativt tidigt finns det möjlighet att få in ganska bra foder. Vi uppskattar att myndigheterna fattar ett snabbt beslut i det allvarliga läget vi är i, säger Anita Boman, ordförande LRF Dalarna.

Jordbruksverkets information.

Välkommen att kontakta:

Anita Boman Daniels, ordförande 070 628 63 82

Magnus Nystedt, kommunikatör, Magnus.nystedt@lrf.se, 010 184 24 69

LRFs regionförbund i Dalarna är en av LRFs 17 regioner. Förtroendevalda och medarbetare i LRF Dalarna jobbar med medlemsnyttan i fokus för våra 5 000 medlemmar.