Växtodling

Fält med blommande raps, mogen havre, korn eller vete. Sommarängar, gräsfält och betesmarker. Bönor, havredryck och müsli. Som lantbrukare inom växtodling i Sverige finns en mångfald och många olika inriktningar med möjligheter. Sverige har en stor andel åkermark i förhållande till folkmängd. 

Odlingen av spannmål och vall, som är gräs, är idag ungefär lika stor. Vete, korn och havre är de vanligaste sorterna av spannmål. I södra och mellersta Sverige odlas även raps och rybs, som är oljeväxter. Ärtor och bönor, sockerbetor och stärkelsepotatis, som främst används till potatismjöl, är också vanligt. Det som odlas blir främst mat och foder till djur. Resten blir till förnybar energi och biodrivmedel, men också till textilier och förnybar plast. I framtidens biobaserade ekonomi finns stora potentialer för mer växtodling i Sverige. 

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Till sidomenyn

LRF om växtodling

För att växtodlingen ska vara hållbar krävs en bra växtföljd och tillgång till metoder för att bekämpa skadedjur och ogräs, samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas. Att enbart odla en eller två grödor räcker inte för att öka produktionen på ett hållbart sätt.

Genom växtförädling och en större variation av grödor kan skördarna bli större och friskare. Samtidigt gynnas den biologiska mångfalden och mullhalten i jorden ökar, vilket också ökar upptaget av koldioxid från atmosfären. 

Precis som i resten av samhället pågår en digitalisering inom jordbruket. Det ger större möjligheter till ökade skördar och högre lönsamhet. Det gör att vi i framtiden kan odla mer på ett smartare sätt. I det digitaliserade jordbruket är varje insats optimerad för den beräknade skörden – en så kallad hållbar intensifiering av jordbruket. 

Till sidomenyn

Så vill LRF utveckla svensk växtodling

Raps
  • Öka konkurrenskraften för svensk växtodling och säkerställa tillgång till tekniker, insatsvaror och stöd på lika villkor som i övriga EU.
  • Säkerställa den internationella konkurrenskraften för möjligheter till export. 
Raps
Till sidomenyn

LRF Växtodling

LRF Växtodling är en branschavdelning inom LRF och ska ge förutsättningar för värdetillväxt och utveckling av den svenska växtodlingen på ett hållbart sätt

LRF Växtodling
Till sidomenyn
Till sidomenyn

Fördjupning

Till sidomenyn

Kontakt

Malin Hagbardsson

Branschansvarig för LRF Växtodling

Telefon:

010 184 44 04

E-post:

malin.hagbardsson@lrf.se