Dashboard för svensk lammproduktion

Graute gård, Gotland.

Får- och lammnäringen följer utvecklingen av produktionskostnaderna med hjälp av gemensam plattform.

LRF Kött har tillsammans med Svenska Fåravelsförbundet, Lammproducenterna och Gård & Djurhälsan utvecklat en ny produktionskostnadskalkyl för svensk lammköttsproduktion baserat på två olika typgårdar.

Syftet med kalkylen är att följa produktionskostnadsförändringar över tid. Kalkylen utgår från Theo den Bravers beräkningsmodeller i kombination med tydlig grafik i form av en ”Dashboard”.  Dashboarden kommer från och med nu att löpande publiceras på LRF Kötts webb.

Mer information om uppföljningen kommer löpande.

Nedan presenteras uppföljningen t.o.m. v 10