Lammproduktion – en framtidsnäring

Vi har en sund och bra lammuppfödning i Sverige. Våra får och lamm går ute på bete hela sommarhalvåret. De förädlar gräs till kött, skinn, ull och mjölk för osttillverkning. 

Med utgångspunkt i den stora potential som finns för svenskt lammkött tittar branschen på hur man kan göra något för att öka kvaliteten på det svenska lammköttet. 

Det handlar till stor del om att hitta verktyg för att få fram en bra kvalitet som tilltalar handel och konsumenter. Lammproduktionen i Sverige är väldigt spridd, bland annat genom en stor variation i storleken på gårdarna, raser och uppfödningsmodeller något som resulterar i olika kvaliteter.

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Till sidomenyn

Fakta om svensk lammuppfödning

Svenska får har större ytor, de får behålla sina svansar, bagglammen kastreras inte och alla får kommer ut på bete under sommarhalvåret. Våra svenska lamm föds upp utan antibiotika och tillväxthormoner. Svensk uppfödning präglas av en sund djurhållning med hög djurvälfärd. Svenska lammuppfödare arbetar med förebyggande hälsovård och de svenska lammen föds upp enligt svenska djurskyddsregler som ställer högre krav på uppfödningen än vad EU och andra länder i världen gör. Alla djur bedövas innan slakt till skillnad från i många andra länder

Endast en tredjedel av lammköttet vi äter kommer från en svensk lammgård. Importen sker främst från Nya Zeeland och Irland (2014). Ursprungsmärkningen Kött från Sverige visar att köttet kommer från djur som är födda, uppfödda, slaktade och förädlade i Sverige.

Trenden visar att allt fler svenska konsumenter söker råvaror som har ett tydligt ursprung. Det finns knappt 600 000 får hos cirka 9000 fårföretag i Sverige. I snitt finns det drygt 30 tackor per besättning. Det totala antalet får ökade under hela 2000-talet, en ökning som på senare år stannat av. Sverige står för endast 0,7 % av den europeiska marknaden. Vi producerar cirka 5000 ton får- och getkött per år (2014).

Sverige har en lång tradition av förebyggande hälsoarbete för djur. Genom sund djurhållning, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning har Sverige blivit av med många sjukdomar som fortfarande är vanliga i andra länder. Det ger friskare djur, bidrar till en låg användning av antibiotika och motverkar antibiotikaresistens. En hög användning av antibiotika kan leda till antibiotikaresistens, det vill säga bakterier som utvecklat motståndskraft mot antibiotika. Det betyder att vissa infektioner blir svåra att behandla. Antibiotikaresistenta bakterier kan smitta mellan djur och människor. Därför är det viktigt att hålla antibiotikaanvändningen på en kontrollerad och låg nivå.

7 av 10 konsumenter tycker det är viktigt att lammköttet som de köper är svenskt. Idag räcker det svenska lammköttet bara till 3 av 10.

Källa: Undersökning gjord bland över 1000 intervjuer av YouGov, september 2015.

Till sidomenyn

LRF Kött

LRF Kött är en branschavdelning inom LRF som ska öka de svenska köttproducenternas lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt genom att bland annat arbeta med köttspecifik näringspolitik, omvärlds- och marknadsanalys och kommunikation. 

LRF Kött
Till sidomenyn Till sidomenyn