Debattartikel: Varm sommar – då försvinner brandbilen

Kårböle efter brand

Flera representanter för lokalsamhället i Hållnäs skriver i en debattartikel i UNT att de oroas för att den brandbil som hittills har varit stationerad där ska dras in. Och det i ett läge när vi står inför potentiellt en riktigt varm sommar.

Vi står nu inför en sommar som kan bli lika varm eller varmare än sommaren 2018. Du minns säkert hur vid då drabbades av flertalet större skogsbränder i Sverige. Totalt utbröt ett 50-tal skogsbränder runt om i Sverige, omfattande totalt runt 25 000 hektar skog.

Vi jord- och skogsbrukare i Hållnäs LRF-avdelning får därför en mycket obehaglig känsla när vi nås av beskedet att den brandbil som under lång tid varit och är stationerad i Hjälmunge, skall tas bort för att ersättas med ett mindre utryckningsfordon. Ett förödande beslut med långtgående påföljder för bygdens beredskap på den geografiskt lite avskurna Hållnäshalvön!  

Vi som representerar de gröna näringarna med jord och skog vill här nämna att folkmängden antas öka till minst det dubbla nu under kommande sommarhalvår på Hållnäshalvön. Det innebär att fler rör sig i skog och mark och därmed ökar risken för gräs-, skogs-, och husbränder på en halvö  

som består av ca 30 000 ha skogsmark men också flera större natur- och kulturreservat.

Utryckningstiden från Skärplinge är ca. 20 minuter på krokiga vägar innan de ens har kommit fram till Hjälmunge. Med erfarenhet av tidigare bränder och då särskilt skogsbränder är det oacceptabelt då det är av största vikt att den första insatsen sker så tidigt som möjligt och så nära de uppkomna bränderna som möjligt.

Fram tills denna sommar har lokala brandmän haft sin utgångspunkt från Hjälmunge vilket gett en god geografisk lokalkännedom som innebär att utryckningstiden förkortas. Här spelar kännedom om framkomliga vägar och eventuella vattentag etc. stor roll i för att släckningsarbetet ska bli effektivt. Dessutom innebär en lokal brandbil stationerad i Hållnäs att den första insatsen påbörjas tidigt där man kan tidigt kan delge information till andra brandkårsstyrkor t.ex. den i Skärplinge.

Med nuvarande omvärldsläge anser vi att det är helt fel väg att gå att dra in Hållnäshalvöns brandförsvar: När det gäller beredskapsskydd så verkar inte landsbygden vara lika viktig som städerna. Vad ligger bakom att politiker i Tierp och Region Uppsala fattar ett beslut med så kraftig nedmontering av brandskyddet på landsbygden i Hållnäs? Vi borde snarare tillsammans agera för att stärka samverkan mellan civilsamhället, kommunens och regionens verksamheter för en långsiktig hållbar brandberedskap.

Håkan Johansson, ledamot och ansvarig för beredskapsfrågor LRF Mälardalens styrelse
Jakob Jurriaanse, ordförande LRF Tierps kommungrupp 
Malin Sala, ordförande Hållnäs Sockenråd
Kjell Årman, ordförande LRF Hållnäs lokalavdelning, ledamot LRF Tierps kommungrupp