Den långa vägen till färdig biogasmack

Varför för ska det vara så krångligt och besvärligt för lantbruket att bli självförsörjande på energi?

Lars Paulsson, Kvarngården, Långås har under lång tid engagerat sig för att bli fossilfri. Med många djur på gården finns stort behov av energi men även gödsel till grödorna.

Lars berättade på Gröna Mötens kunskapsdag om gårdsbaserad biogas om vedermödorna han och Vessige biogas ekonomiska förening haft under många år. Om uppgradering av rågas med mera kan man läsa på föreningens hemsida.

Vid uppgraderingsanläggningen i Lastad finns en publik tankstation för gasbilar. Mycket gas levereras ut på gasledning som finns alldeles intill.

Det är inte så att regelverket är enkelt och samordningen mellan myndigheter kan väl sägas vara obefintlig. Sen har politiken varit dålig på långsiktiga beslut. Frågan är när det blir bättre.

Sara Bergström Nilsson på Hushållningssällskapet berättade om rådgivning, stöd och regelverk. Miljöbalken, lagen om brandfarlig och explosiv vara, länsstyrelse och Jordbruksverket vill ha ett ord med i laget och så förstås ska det betalas tillsynstaxor.

Sara Bergström Nilsson. Foto: Birgit Jönsson

Varför har inte Sverige samma tillståndsgränser som bland annat Danmark och Tyskland?

Lars Paulsson väntar på sin biogastraktor. I väntan på den kunde deltagarna provköra Aximas demoexemplar.

Vad tänker svenska politiker göra för att få fart på gårdsbaserad biogas, små eller stora anläggningar? Och tänker man att göra något åt den bedrövliga byråkratin?

Birgit Jönsson