Det är på årsmötet allt börjar

Ruben Enochsson tackar av Håkan Söderberg. Foto: Clara Hyltbäck.

Borås kommungrupp har i sitt påverkansarbete under det gångna året bland annat träffat närings- och miljöchefer för att prata om de gröna förutsättningarna i kommunen och genomfört samarrangemang med LRF Ungdomen.

”Det är på årsmötet allt börjar” det var med de orden som Ruben Enochsson ordförande inledde årets årsmöte för LRFs kommungrupp i Borås. 

Ruben pratade också om hur LRFs medlemmar påverkar på alla nivåer, från kommungruppen, regioner, riks och ända till Bryssel. Ruben föredrog också vad kommungruppen gjort under året, bland annat har man träffat Borås stads näringslivschef och miljöchef för att prata om de gröna näringarnas förutsättningar i kommunen, detta arbete kommer också fortgå under året. Man har också varit med på Södras Skogsdag och gjort en del samarrangemang med LRF Ungdomen i Sjuhärad vilket har varit uppskattat. Kommungruppen har också engagerat sig i frågan kring Tolken. Inför nästa år har kommungruppen som mål att få ut elever till gård och fortsätta med det kommunala påverkansarbetet. 

Martin Gustavsson från LRFs regionstyrelse berättade om regionens arbete med bland annat det regionala skogsprogrammet. Han lyfte också remissen som nu är ute bland LRFs förtroendevalda kring Framtidens Folkrörelse och hur LRF ska vara organiserade i framtiden. 

- Det är viktigt att ni svarar, var hans medskick till årsmötet och de förtroendevalda. 

Håkan Söderberg var också han inbjuden och han berättade om vilka regler som gäller vid hemslakt. 

Ta gärna vara på köttet om ni skulle få ett skadat djur, men kom ihåg att bara konsumera köttet inom de egna hushållet, var hans medskick till åhörarna. 

Åke Hell som är pensionerad militär bjöd på en historielektion där han lyfte vikten av att ha mat till sin egen befolkning. 

- Finland hade inte mat till sin befolkning under finska vinterkriget och fortsättningskriget utan de väntade på matleveranser från Tyskland vilket gjorde att de inte kunde dra sig ur när de egentligen ville göra det. 

Åke menade att vi behöver lära oss av historien. 

Clara Hyltbäck
Regional kommunikatör
clara.hyltback@lrf.se