Dialogmöten om klövvilt i skog och grödor lockade många

referensbur

Rådjur, dovhjort och skador på tall diskuterades under ett par dialogmöten i mars om klövvilt i skog och grödor. Det var Skogsstyrelsen som arrangerade träffarna den 8 mars i Stenkyrka och den 9 mars i Levide. De arrangerades i samverkan med LRF, Mellanskog, Svenska jägareförbundet och Länsstyrelsen. Sammanlagt kom över 80 personer till träffarna.   

Under mötena beskrev Skogsstyrelsen den senaste rådjursbetesinventeringen, ”Råbin”. Den visade skador på i genomsnitt 11 procent, men det är stora variationer från kraftigt betade hyggen till marker med små skador. En ny mätning av skador och betestryck kommer att göras i april.

Några medskick från medverkande på mötena är att planera jakten så den prioriteras på och nära hyggen samt att man sparar lövuppslag som rådjur generellt hellre väljer. Behandling av plantor med viltrepellenter första åren har också god effekt. Det finns även möjlighet att reglera minska antalet rådjur genom att styra jakten till ökad avskjutning av getter och kid. 

Dovhjort finns på norra delen av ön. Länsstyrelsen uppmanar alla som ser dovhjort att rapportera till Länsstyrelsen via denna länk Rapportering av dovvilt | Länsstyrelsen Gotland (lansstyrelsen.se)

En utmaning med dovhjort är att de är flockdjur. De betar hårt lokalt, vilket kan medföra stora betesskador i fältskiktet. På fastlandet är det inte ovanligt med över 50 procent skördebortfall på grund av hjorten. En god idé är att mäta betestryck med referensburar för att åskådliggöra skillnaden innanför och utanför buren. Det kan man även göra i skogslandskapet i form av mindre hägn, exempelvis naja ihop fyra armeringsmattor. Jakt på dovhjort är inte helt enkel då det krävs kulfång och om man ska begränsa stammen måste man kunna skjuta hindar och kalvar i flocken. 

Några ytterligare nyheter från Länsstyrelsen som kom upp under mötena är att de förbereder reviderade skötselföreskrifter i reservat att medge jakt. De inventerar nu kungsörn och kommer att belysa skador på tamdjur under året. De kommer även att vidareutbilda besiktningspersoner för skador av betande fåglar.

-          Ta kontroll över viltförvaltningen på era marker - det går att minska skador och styra populationsutvecklingen. Samarbete med grannar och mellan markägare och jägare ökar möjligheterna att lyckas, säger Anna Åman som medverkade från LRF-Öst. 

Med på mötena från regionstyrelsen var Andreas Nypelius, Stefan Johansson och Johan Bohlin.