Dispens från nedmyllningskravet i syfte att förhindra jordflykt, Höganäs, Kristianstad, Tomelilla, Ystad och Simrishamns kommuner

Bokgården, Laholm.

LRF Skåne har sökt och fått dispens från kravet på nedmyllning (§ 23 b SJVFS 2004:6) i kommunerna Höganäs, Kristianstad, Tomelilla, Ystad och Simrishamn.

Skador av jordflykt kan uppkomma vid odling av känsliga grödor både på lätta jordar och på tyngre jordar under speciella omständigheter. Exempel på utsatta grödor är sockerbetor, grönsaker och rotfrukter. Stallgödsel som sprids ovanpå åkermarken utan efterföljande nedmyllning binder jorden och förhindrar jord­flykt.

Besluten är förlagda med villkor, se beslut för er kommun nedan.