Dovhjort och dialogmöten om klövvilt på Gotland

dovhjortar

Frågan om dovhjort är allt mer omtalad. LRF ordnade ett möte förra året och det var även uppe för diskussion under viltdagarna i september samt vid viltförvaltningsdelegationens senaste möte. För att få mer underlag för förvaltning av dovhjort önskar Länsstyrelsen hjälp med rapportering av observationer.

Ser du hjortar eller spår av hjort är det bra om du kan rapportera via denna länk:

https://www.lansstyrelsen.se/gotland/djur/jakt-och-vilt/rapportering-av-dovvilt.html

Ta gärna bilder. 

Det kommer att arrangeras två dialogmöten om klövvilt, ett möte på norra delen av ön den 8 mars och ett på södra halvan den 9 mars. Båda mötena startar klockan 18.30. På mötet kommer det föredras om betesinventeringen Råbin, utmaningar med tallföryngringar och vikten av aktiv förvaltning av både rådjur och dovhjort. Kvällarna genomförs i samverkan mellan Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Svenska Jägareförbundet, Mellanskog och LRF.