Elisabet och Carl får silvernålar

Elisabet Svensk Carl von Stockenström
Elisabet Svensk och Carl von Stockenström får varsin silvernål. Foto: Carolina Fransson

Elisabet Svensk och Carl von Stockenström tilldelas LRFs silvernål. Silvernålen delas ut som belöning till förtjänta LRF:are som lagt ned ett mångårigt arbete i lokalavdelningen eller för LRF-regionen och därigenom gagnat lantbrukarnas föreningsrörelse och lantbruket.

Såhär lyder regionstyrelsens motivering till Elisabets silvernål: Elisabet har under många år engagerat sig på många olika nivåer och med ledande befattningar inom både LRF och Lantmännen. Elisabet har en god förmåga att möta medlemmar, förstå deras frågeställningar och engagera sig i många olika sak- och påverkansfrågor. Vi hoppas på ett fortsatt engagemang i lantbrukets tjänst. 

Såhär lyder regionstyrelsens motivering till Carls silvernål: Carl har under 20 års tid varit en eldsjäl i frågan om åkermarkens värde och bevarande. Han har jobbat hårt med att få tjänstemän och politiker att förstå vikten av att bevara bra åkermark och även att gradera åkermarken. Carls arbete för åkermarkens bevarande har handlat om både byggnation och vattenfrågan.