Enkät om tillgång till veterinärer i hästnäringen

LRF Häst genomför en enkätundersökning i syfte att samla in information om hur den rådande bristen på veterinärer påverkar hästnäringen.

Under de senaste åren har en brist på tillgång till veterinärer uppstått i flera delar av landet med följd att veterinärverksamhet dragits ned eller stängts. Tillgång på veterinära tjänster på dagtid och under jourtid är viktigt för företag med djurhållning. Att inte kunna få veterinärvård för sjuka djur påverkar både djurvälfärden och företagens ekonomi, och medför även en psykisk belastning/oro för djurhållarna.

Enkäten hittar du här. Sista svarsdag blir 2 januari.