Ersättningen blir en Big Mac om året i 50 år

Sven Callenberg
Foto: Sven Callenberg.

En något kylig vårkväll i april hade Södra, LRF Västra Götaland och Skogsstyrelsen arrangerat en skogsträff hemma hos Lilian och Stig Samuelsson i Bertshult Landvetter. Temat var återvätning.

66 personer hade slutit upp för att ta del av Skogsstyrelsens information om vad som gäller kring ersättning och skötselvillkor vid återvätning av dikad skogsmark. 

Binder upp sig under fem decennier

Lilian och Stig har avverkat ca 1 hektar dikad torvmark som de funderar på att återväta, genom att plugga igen de fungerande dikena. Men Stig var kritisk till de alldeles för låga ersättningsnivåerna, 12 000 kr per hektar i engångsersättning för en normal bonitet samtidigt som man förbinder sig att inte rensa dikena eller skada marken med spår eller annat under fem decennier. 

- Det blir till en Big Mac om året i 50 år, som Stig uttryckte det. 

Skogsträff i Landvetter

Få upp ersättningsnivåerna 

Markus Hoffman, Näringspolitisk rådgivare på LRF var inne på samma linje och jämförde med Danmark, där de får 120 000 kr per hektar, information som är bra att ha vid en jämförbar insats. Markus menade också att det är en enkel åtgärd att skapa klimat och miljönytta på, men att man knappast kan rekommendera LRFs medlemmar att återväta sina marker på de villkor Skogsstyrelsen erbjuder. 

- Se till att få upp ersättningsnivåerna till dansk nivå, så kan vi vara med och marknadsföra så att regeringens mål om 100 000 hektar dikad torvklädd skogsmark återväts till 2045 sa Markus.


Sven Callenberg

ledamot LRF Västra Götaland