Ett par ord med Carina Sjögren, ordförande i Oskarshamns kommungrupp

Carina Sjögren Oskarshamns kommungrupp

Vi träffade Carina senast på den välbesökta kommungruppskonferensen i Växjö för någon vecka sen. – Det var väldigt trevligt, säger Carina. Jag fick träffa många av mina ordförandekollegor från Sydost, Jönköping och Skåne och det var både trevligt och bra.

Så det var en lyckad tillställning?
Jo, men det var det och dessutom var det som sagt bra och nyttigt att träffa de andra ordförandena. Det blir så mycket enklare att ta telefonen och ringa upp när man har ett ansikte på den som man kontaktar. Det kan ju vara att man har samma problem i en kommun och då kan man ringa upp och prata om det och se hur de andra har hanterat det, ett erfarenhetsutbyte helt enkelt. 

Torkild Sköld, han som höll föredraget om självledarskap var ju väldigt bra, han pratade om viktiga saker på ett humoristiskt och trevligt sätt så det var lätt att ta det till sig. – Vad var det som stod i triangeln igen? Tillit, Konflikt, Engagemang, Ansvar och högst upp resultat. Har man inte tillit så får man inget resultat, fortsätter Carina. Sen var ju stationerna med de sakkunniga bra för då fick man veta vem som jobbade med vad. 

Vad arbetar ni med i kommungruppen?
- Först och främst så består kommungruppen av tre lokalavdelningar Misterhult, Döderhult och Kristdala, berättar Carina. Vi har två ordinarie ledamöter och två suppleanter från varje avdelning. Ett stående inslag är att vi träffar politikerna två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. Då är det oftast två kommunalråd och kommundirektören som är på plats. Ibland kan det även vara någon annan med om det handlar om en speciell fråga. 

- Vi har ett gott samarbete och vi tycker att de lyssnar på oss. Vi är ofta inbjudna när det är någon särskild fråga som berör oss med remisser och så, fortsätter Carina.

Traktorrace i 20 år!
Sen 20 år tillbaka anordnar vi även traktorracet utanför Oskarshamn under oktober månad. Det brukar vara ett tjugotal traktorer som tävlar mot varandra. Det är en populär tillställning och det brukar komma 2500 personer, men i år var det hällregn så då var det lite färre. Det är mycket utställare med maskiner, banker och politiska partier. Är det valår så kommer ju alla. 

Rovdjurskväll, studiebesök och Redig Mat 
- Vi har även anordnat en rovdjurskväll med tema varg. Då var länsstyrelsen hos oss och berättade om sitt arbete när det sker angrepp och så. Vi hade bjudit in alla lokalavdelningar och vi fick en bra dragning och vi bjöd på fika. 

- Vi har också blivit kontaktade av en skolklass och de ska få komma ut på studiebesök till en mjölkgård utanför Skure. Det är bra att barnen får komma ut och se hur maten blir till på riktigt. 

- Sen är vi alltid med två gånger om året tillsammans med ICA Maxi och Redig Mat. Där pratar vi svenskproducerad mat med konsumenterna och visar upp LRF.

Vad pågår mer i kommunen?
I Oskarshamn så har vi arbetat med kraftledningen mellan Oskarshamn och Hemsjö sen 2015 Kraftledning Oskarshamn-Hemsjö - Lantbrukarnas Riksförbund (lrf.se) det har varit en långdragen process som aldrig verkar ta slut. Dom vill inte gräva ner kabeln utan ha det som en luftledning och det är det som vi motsätter oss. 

Sen har vi ett projekt här i Oskarshamn där dom ska bredda och ändra sträckningen på en väg som kopplar på E22. Att göra vägen bredare är i och för sig bra, men det finns mer eller mindre bra sträckningar. Det här projektet ligger fortfarande i sin linda och Trafikverket har inte återkommit med några förslag än, avslutar Carina.