Bioenergi är Europas största förnybara energislag och står för 60 procent av den förnybara energin. I dessa tider, med skenande elpriser och beroendet av den ryska gasen, ser LRF Skogsägarna det som förvånande att EU-parlamentet i dag har beslutat om att införa ett tak på bioenergi från rester av skogsavverkning, såsom grenar och toppar. Taket kommer att ligga på de nivåer som finns i dag, men med ambitionen att minska till 2030.

- Det här beslutet fördröjer den omställning till en hållbar framtid som vi skogsägare arbetar för varje dag med biologisk mångfald och utfasning av fossila råvaror. Det här är en mycket viktig framtidsfråga för klimatet. Vi förväntar oss att Sverige, som tar över EU-ordförandeskapet vid årsskiftet ser till att de här begränsningarna tas bort i det slutgiltiga beslutet. Vi tror ingen vill att förnybar råvara från svenska skogar istället ska ersättas med olja och gas, säger LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson.