Fältvandring i Östra Ämtervik

LRF Östra Ämtervik tillsammans med växtodlingsrådgivare genomförde en fältvandring och under kvällen blev det många intressanta diskussioner om bland annat val av utsäde och gödslingsstrategi.

Östra Ämterviks lokalavdelning anordnade fältvandring där vi tillsammans med växtodlingsrådgivare åkte runt i bygden och tittade på höstvete, korn, åkerböna, havre och vall. Generellt var grödorna fina men våren är sen. Anders Ramström på Nira Lant AB vill gärna slå förstaskörden i vecka 22 men frågan är om det kommer vara möjligt i år?


Åkerböna - ogräsharva eller inte? Foto: Jenny Nilsson.

Många intressanta diskussioner fördes i fält. Vi pratade om ogräsharvning, val av utsäde och gödslingsstrategi, jordbearbetning med mera. Mycket kretsade såklart kring kostnadsläget men därmed också betalningsläget. Ska man teckna kontrakt? Stiger priserna ännu mer? När ska man köp gödsel - och kommer den att finnas att köpa?

Kvällen avslutades med korvgrillning och kaffe.

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare

 


Foto: Jenny Nilsson.