Fokus på påverkansarbete i länet

Malin Karlsson och Gun Haraldsson.
Malin Karlsson, regionstyrelsen och Gun Haraldsson, Krokoms kommungrupp.

Det var ett stort engagemang när delar ur kommungrupperna, lokalavdelningarna samt regionstyrelsen i Jämtland träffades på Gamla Teatern, Östersund den 24 oktober för att kraftsamla och diskutera viktiga frågor inom de gröna näringarna.

Kommungrupperna har en viktig roll i nom LRFs organisation eftersom många beslut som berör företagare inom de gröna näringarna fattas på kommunal nivå. Fokus för dagarna låg bland annat på verksamhetsinriktning för 2024, näringspolitiska och viktiga frågor, kommungruppernas roll i framtiden samt aktuell status kopplat till remissen framtidens folkrörelse. Lars Ahlin, ordförande LRF Jämtlands regionstyrelse berättade även om Norrlandsgruppens viktiga arbete samt berättade vad som gjorts gällande de så kallade ”öarna” i stödområdesindelningen samt det arbete som görs inom renmarksutredningen och det kommande webbinariet inom ämnet som kommer att arrangeras den 1 november.  Läs mer om webbinariet här.

renar
Ett webbinarium angående renmarksutredningen kommer att arrangeras den 1 november.

Framtidens folkrörelse

Under hösten 2023 har en styrgrupp, stadgekommitté och referensgrupper, bestående av förtroendevalda och medarbetare inom LRF, fram ett förslag till nya stadgar samt förslag till förändrad arvodes- och ekonomihantering. Den 30 oktober  kommer en remiss till alla LRFs förtroendevalda. Remissperioden pågår fram till och med den 2 januari 2024.
–  Med förslaget stärks det näringspolitiska arbetet på den kommunala nivån, engagemanget lever vidare men det då genom kommungruppen. Med det kommande förslaget där man även tittat på ett förenklat ekonomisystem, där det ska bli enklare administration  säger Lars Ahlin.  

Elisabeth Lundström och Lars Ahlin
Elisabeth Lundström ordförande i Strömsunds kommungrupp i ivrigt samspråk med Lars Ahlin, regionordförande LRF Jämtland.

Civil Beredskap

Det talades även om att myndigheterna behöver förbättra sin beredskap i dialog med det gröna näringslivet – för att säkerställa den svenska livsmedelsförsörjningen. För att hantera framtidens kriser är det viktigt att ansvariga myndigheter har etablerade kontakter, kunskaper och gröna näringarnas behov och möjligheter att bidra. Det är i samhällets intresse att de resurser som såväl civila som samhället har, kan användas så snabbt och effektivt som möjligt i händelse av kris.  

 Maria Lindström berättar om vecka 47
Maria Lindström, folkrörelseutvecklare vid LRF Nord pratade om kommungruppernas påverkansarbete.

Medlemsutveckling 

Dagen avslutades med ett pass kring medlemsutvecklingen i Jämtland. Hur vi kan arbeta vidare med rekrytering i våra lokalavdelningar och kommungrupper. Många bra förslag hur man kan arbeta med rekrytering lyftes fram från lokal- och kommunalnivå.

Gun Haraldsson ledamot i Krokoms kommungrupp tyckte konferensen var inspirerande, med många givande diskussioner. Gun lyfte även betydelsen kring det lokala engagemanget, där kommungruppen blir den part dit man som medlem spelar in viktiga frågor för kommungruppen att arbeta vidare med.