Försvarsorganisationer intresserade av att veta mer om svinpest

Grupp av vildsvin går över väg

Under helgen var LRF Halland inbjudna till ett möte för att berätta om afrikansk svinpest för representanter för frivilliga försvarsorganisationer.

I lördags var vi inbjudna till en grupp som representerade de frivilliga försvarsorganisationer som man knappt trodde fanns kvar, men de gör de. Som ett led i deras träning/utbildning ville de lära sig mer om afrikansk svinpest och som en del i det skulle vi medverka.  Jordbruksverket och en av våra länsveterinärer höll en ordentlig föreläsning om ASF. När detta upptäcks (man diskuterar inte om utan när vi kommer att få in det) så finns det ordentliga planer via epizootilagen. Jordbruksverket tar över och länsstyrelsen blir ett verktyg. De sätter sig över alla andra lagar och även allemansrätten inskränks.

Inom ett visst område ska alla vildsvin bort, dvs utrotas. Efter tidigast två år kan ett smittat område friskförklaras. Man är medvetna om att man har aldrig tidigare varit så beroende av frivilliga och jakt förut. Jordbruksverket har bland annat tre mobila förbränningsugnar att tillgå. Det är mycket viktigt att fynd av självdöda vildsvin och onormal dödlighet i tamgrisbesättningar rapporteras.   

Cecilia Bengtsson, ledamot i LRF Halland beskrev vårt omsorgsarbete. Därutöver blev det viss diskussion om aktuellt läge i vår bransch och mycket diskussion främst med beredskapsdirektören vid länsstyrelsen i Halland om livsmedelsförsörjningen, både regionalt och nationellt. Han är mycket engagerad i denna fråga och upprörd över att Jordbruksverket och livsmedelsstrategin inte är tydligare och ställer mer krav på åtgärder för att förbättra läget.

Anders Richardsson
ordförande LRF Halland

Mer att läsa:

Afrikansk svinpest
https://jordbruksverket.se/djur/djurskydd-smittskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/aktuellt-lage-for-smittsamma-djursjukdomar/afrikansk-svinpest

Frivilliga försvarsorganisationer
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/frivilliga/ffo/