Fortsätt handla mjölk från Norrmejerier

Kor och mjölkglas i hage - beskärs vid användning

Häromveckan tog styrelsen för Norrmejerier ett inriktningsbeslut om att avveckla mejeriet i Luleå. Beslutet har upprört många, men några har också fått det hela om bakfoten. Förslaget om nedläggning innebär inte att mjölken från Norrmejerier slutar vara lokal.

Beslut om nedläggning
Under förra veckan kom meddelandet om att Norrmejeriers styrelsen har tagit ett inriktningsbeslut om att avveckla mejeriet i Luleå. Många har upprörts över nyheten och det är såklart tråkigt att ett sådant beslut har blivit nödvändigt för Norrmejerier att fatta, även om det slutliga beslutet inte kommer tas förens i augusti. Bakgrunden till inriktningsbeslutet uppges vara en kombination av flera faktorer. Dels är lönsamheten svag samtidigt som mjölkkonsumtionen hos allmänheten viker, vilket kombineras med att kapacitetsutnyttjandet i mejeriet är lågt och att investeringsbehoven är stora. Bland konsumenterna i Norrbotten råder det dock viss förvirring över beslutet, och vissa har tolkat nyheten som att Norrmejerier slutar med lokal mjölk. Så är inte fallet. 

Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbottens regionstyrelse
Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbotten

Inte läge att bojkotta Norrmejerier
Mjölken ska fortsättningsvis hämtas från gårdar i hela Norrland, det vill säga även från Norrbotten. Beslutet, som eventuellt kommer i augusti, ligger på bordet för att mjölkbönderna i Norrbotten, likväl som övriga leverantörer till Norrmejerier, ska kunna få bättre betalt för mjölken som deras kor producerar. För att klara av detta måste olönsamma delar av Norrmejerier avvecklas.

Den vikande mjölkkonsumtionen påverkar givetvis lönsamheten för Norrmejerier, men också det faktum att konsumenter jagar lågpris i stället för att betala för det lokala. När försäljningen går ned följer lönsamheten med, och då måste det fattas beslut som är tråkiga. De som sprider budskap i likhet med att bojkotta Norrmejeriers produkter stjälper bara för bönderna i Norrbotten, och gör situationen ännu svårare. 

En bonde går längs med en traktorväg över åkern, längst bort står hans kor och betar
En bonde och hans kor

Alternativet är värre
Det är givetvis otroligt tråkigt att människor riskerar att förlorar sina jobb. Men alternativet, det vill säga fortsatt låg lönsamhet, är värre – för det är när bonden inte kan få tillräckligt betalt för sin mjölk som den tvingas lägga ner sitt jordbruk i våra Norrbottniska byar. Lönsamhet är en nödvändighet inom lantbruket liksom i alla andra branscher. Mjölken från Norrmejerier är fortfarande producerad av mjölkkor på en gård nära dig. Fortsätt därför att välja Norrmejeriers produkter om du vill stötta dina lokala bönder.