Framgångsrik konsumentkampanj om svensk mat

kampanj Fråsn Sverige För Sverige
Annonser som visades i Stockholms tunnelbana.

För att vi ska kunna upprätthålla och utveckla svensk matproduktion, och stå starka och trygga i både freds- och kristid, är det viktigt att konsumenterna fortsätter att värdera och köpa det svenska. Och helt klart är ju att LRFs medlemmar både vill och kan producera mer mat, för Sveriges konsumenter och för vår omvärld.

Under sommaren har LRFs kampanj ”Från Sverige. För Sverige.” synts i hela landet. Där visade vi vilket som är Sveriges godaste försvar – mat från svenska bönder. Kampanjen visade också att man som konsument kan vara med och stärka detta försvar. Att handla svenskt är inte att vara bussig mot bönderna, det är att skapa trygghet för sig själv, och för Sverige. Tre gårdar medverkade med foton och filmer i kampanjen: en växtodlare, en mjölkbonde och en grönsaksodlare.  

Kampanjen syntes i större och medelstora städer i hela landet mitt under högsommaren, veckorna 27-30. Det var skyltar och stortavlor i tunnelbanan och övrig lokaltrafik i Stockholm, Arlanda Express, reklampelare utomhus vid mataffärer, i sociala medier som YouTube och Facebook, i köpta digitala artiklar i olika tidningar, i poddar och i tidningen Land. Kampanjen förstärktes också med inlägg i LRFs egna kanaler, organiskt och sponsrat, och med en kampanjsida på LRFs webbplats: Från Sverige. För Sverige. Det fanns också möjlighet för LRFs medlemmar att sätta upp vepor med budskap i fält, beteshagar eller på ekonomibyggnader.

Stor och viktig satsning

Kampanjen är en stor och viktig satsning. Glädjande då att mätningar som genomförts visar att genomslaget har varit över förväntan. Kampanjen har mött allmänheten mer än 19 miljoner gånger under juli och augusti, samma personer har sett den flera gånger. För att ett budskap ska kommas ihåg behöver man möta budskapet 5–6 gånger.

I de mätningar som har genomförts går det att se att mer än 60 procent ställer sig positiva till kampanjens budskap och att mer än 50 procent har påverkats positivt, och det är ett mycket bra resultat. Dessutom har de som sett kampanjen sökt mer information om budskapen, webbsidan har varit välbesökt under kampanjperioden. I våra betalda artiklar om två av de medverkande bönderna är lästiden mycket högre än vad som är vanligt för denna typ av kanal. 70 procent av personerna som läst artikeln uppger att de har lärt sig något nytt. 73 procent svarar att de tycker det är viktigt med svenskproducerad mat.

Därför kan vi dra slutsatsen att sommarens kampanj med ”Från Sverige. För Sverige.” passade målgruppen väl. Vi lyckades hitta ett ämne som berör, är aktuellt och som många kan känna igen sig i. Att LRFs medlemmar tog emot kampanjen på ett positivt sätt är en lika viktig del. LRF ska vara stolta över det viktiga arbete som medlemmarna gör och med gemensamma krafter jobba för att fler konsumenter gör medvetna val och i slutändan köper svenskt när de står i livsmedelsbutiken.

Arbetet med ”Från Sverige. För Sverige.” har bara börjat. Nu håller vi i, ut och jobbar tillsammans så att vi förflyttar allmänhetens positiva inställning ytterligare några steg!

Kampanjen i siffror

 • 1 400 utomhusytor i närheten av matbutiker till exempel Ica, Coop, Hemköp, Willys, Lidl och City gross samt shoppingcenter som Kupolen i Borlänge, Tuna park i Eskilstuna, Valbo i Gävle, Nordstan i Göteborg, Emporia i Malmö, Ingelstad i Norrköping, Skärholmens centrum, Strömpilens köpcentrum i Umeå med flera.
 • 3 470 ytor i på buss/tåg/pendel på SL.
 • 252 ytor på buss/spårvagn i SL.
 • 130 ytor i Stockholms tunnelbana.
 • 286 digitala skärmar på Arlanda Express, perrong och tåg.
 • Fyra storvepor  på stan i Linköping, Umeå, Malmö och Göteborg.
 • Två sponsrade poddar: Alex & Sigge och Jordkommissionen.
 • Två nativeartiklar, det vill säga köpt redaktionellt utrymme.
 • Två annonser i Land.
 • Digitalt och YouTube, till exempel på hitta.se och i dagspress.
 • Inlägg i LRFs egna sociala kanaler.
 • Kampanjwebb: www.lrf.se/försverige