Framtidstro i utmanande tider

Framtidstro och kraften i folkrörelsen var två teman som bar tisdagens konferens på Vreta Kluster. Jeanette Blackert konstaterade att vi nu fått en regering med en landsbygdsminister, men samtidigt att regeringsförklaringen och Tidö-avtalet var tunn när det gäller Den gröna näringen.

– Det är upp till bevis. Från LRF har vi spelat in en diger lista. Här finns önskemål om en uppdaterad livsmedelsstrategi med tydliga aktions. Vi har ett klimatpaket där vi kan leverera energi här och nu men också krav på främjandeuppdrag till myndigheter och en stärkt äganderätt, summerade Jeanette Blackert.

Framtidstro för företagen
– Regeringen har nämnt skogen. Det är bra. Vi kommer att följa deras arbete. Ska vi få till nödvändiga förändringar vilar ett stort arbete på er i kommungrupperna. Det är där det verkliga arbetet sker. Regionstyrelsen har också ett ansvar- att vara blåslampa för våra riksdagsmän och regionen, la hon till.

Livsmedelstrygghet och beredskapen är viktiga områden. De val kommuner och regionen gör är många gånger avgörande. I offentliga måltiden bygger de förutsättningar för en lokal stark livsmedelsproduktion och framtidstro för företagen. Handeln och konsumenter måste också förstå vikten av att ha svensk produktion.

Uppdrag till kommungrupperna
– Här har vi alla ett stort arbete framför oss. Det är många nya politiker som kliver in. Vi har möjligheten att träffa dem, utbilda dem, bjuda in dem till gårdsbesök och visa på våra förutsättningar och utmaningar. Hur ser vardagen ut. Vad kan de göra för att förbättra den, manade Blackert inför vecka 47.

På förtroendemannaträffen presenterades den värdegrund som gäller i LRF med trovärdig, ansvarstagande och en demokratisk grundsyn som bas, med allas lika värde i en öppen och respektfull dialog. Gabriella Chalin lyfte frågan om framtidens folkrörelse, hur den ska formas.

Alla kan påverka
Diskussionen blev livlig. Flera menade att det fortsatt måste få vara högt i tak. Röster ska få höras. Det måste finnas ett utrymme att bli lyssnad på. Lantbrukare ska ha möjlighet att dela åsikter och erfarenheter, även offentligt. Gabriella öppnade för just den debatten och klargjorde att alla medlemmar har stora möjligheter att påverka.

Nu går vi in i en viktig årsmötessäsong, där alla kan säga sin mening, skriva en motion och jobba för nödvändiga förändringar. LRF är en unik organisation där steget från den egna bygden till Stockholm eller Bryssel aldrig är långt, där varje medlem kan bidra till ett avgörande beslut för en hel bransch.

Aktiva och offensiva
Carl Gudmundsson greppade den ekonomiska verkligheten. Han visade upp historiskt höga siffror för spannmål, som köpare är villigt att betala. Men också på historiskt höga belopp för diesel, utsäde och gödning.

– Vi måste vara vakna, aktiva och på. De som befinner sig i rätt cykel gör bra affärer. Mitt råd är att handla nu. Det finns ingen garanti för en bättre affär i morgon. Du måste ha diesel till dina maskiner. Tanka upp! Maximera! Har du inte köpt. Köp gödning! Världsmarknaden kan vara nära en brist, manade Calle.

Regionsordförande var inne på samma spår och manade till ett mer offensivt företagande, att inte snåla med foder till djuren eller gödning på fälten. Att snåla leder bara till ökade kostnader i andra änden. Samtidigt manade Jeanette bönder till att prata med varandra, dela information och jobba tillsammans.