Framtidstro på Köttriksdagen

Köttriksdagen anordnades i Örebro i år och temat var generationsväxling och ekonomi, eller ”Generakonsväxling och kapitalförsörjning” som var det riktiga namnet på temat. Sveriges nötköttsproducenter ville med årets tema belysa den framtidstro och optimism som finns i branschen. Fredrik Gehrke, ledamot i LRFs regionstyrelse i Örebro, deltog under samtliga tre dagar. Hans gård, som han tog över efter sin far hösten 2021 och som han driver i dag med stöttning av sin far var också en av besöksgårdarna.

Många vill satsa och utveckla sina nötköttsföretag, nötköttsproducenterna behöver bli fler och självförsörjningen på nötkött behöver öka. Mycket startar vid generationsskiftet när en ny generation ges möjlighet att ta över och därför lät nötköttsproducenterna årets tema fokusera på just detta. Vilka utmaningar som finns och hur man kan dra lärdom av varandras erfarenheter var fokus under samtal och föreläsningar under dagarna som hölls i Conventum kongress i Örebro den 9-11 november. Årets köttriksdag handlade också om ekonomi och företagande i stort och som vanligt var ett stort antal utställare på plats.

- Årets tema var viktigt och uppskattat. En handuppräckning på den första sittningen visade att 75 procent av alla som var där hade funderat på ett generationsskifte, men inte påbörjat det än, säger Fredrik.

Gårdsbesök där generationsväxling skett

Köttriksdagen inleddes med två gårdsbesök på onsdagen, den ena hos Fredriks granne i Viby utanför Örebro; Håkan och Catharina Carlsson. Driften av deras gård Nalaviberg Viby Beef övertogs från Håkans far 1998 som då hade 88 hektar växtodling. Sedan dess har mer mark köpts till och fler marker arrenderas. I dag brukar Håkan och Catharina totalt 325 hektar, varav cirka 100 hektar vall och naturbeten och cirka 80 hektar naturbeten. På gården odlas också spannmål för avsalu.

Det andra gårdsbesöket var hos Fredrik, som driver sin gård med stöttning av tidigare generation. Fram till 2000 fanns det mjölkkor på gården och i samband med att den produktionen avslutades utökades den befintliga uppfödningen av tjurar. Under 2011 arbetade Fredrik i Kanada på en dikogård och fick med sig mycket inspiration och kunskaper hem därifrån. 2013 byggdes ett kombinerat diko- och köttdjurstall som var klart samma höst. Där finns plats för cirka 450 köttdjur, varav 60 dikor med rekrytering. 

- På Köttriksdagen var alla nötköttsproducenternas lokalklubbar representerade och många som åkte långväga kom redan under onsdagen. Under gårdsbesöket hade vi rundvandring och jag berättade om produktionen, driften av stallarna, vår inriktning på foderhantering. Vi pratade mest om produktionen då och sen pratade vi om generationsväxlingen senare, säger Fredrik.

"Bra med öppen dialog"

Han har några råd till dem som står inför en generationsväxling.

- Ta hjälp av någon som är kunnig när det gäller skatter och hur man ska gå till väga på bästa sätt. Det blir inte 100 procent rättvist, men det är bra med en öppen dialog om vad som händer, varför någon får gården och varför någon får en viss summa pengar, säger han.

Dagen fortsatte med mingel under kvällen, ordförandekonferens och grillbuffé på svenska råvaror. Maria Larsson, landshövding i Örebro län, invigde torsdagens program som förutom riksstämma med val av styrelse för kommande år innehöll panelsamtal och föreläsningar. Dagen avslutades med blankett och prisutdelning till Årets Nötköttsproducent som blev Vasen Lantbruk i Nye i Småland. Priset delades ut av landsbygdsminister Peter Kullgren.

"Börja prata generationsväxling i tid"

Under fredagen blev det fortsatta panelsamtal och föreläsningar med anknytning till årets tema. Under dagarna fick deltagarna bland annat lyssna till Günther Mårder, (VD, Företagarna) när han talade om förtagande, kapital, och en omvärldsanalys av ekonomin i stort, Per Skargren (Sala Sparbank) och Helena Silvander (Tillväxtbolaget) prata om generationsväxling och finansiering och moderaternas jordbrukspolitiska talesperson John Widegren lyfta aktuella politiska frågor.

- Det jag tar med mig efter de här dagarna är att det är bra att börja prata generationsväxling i tid. Jag kanske ska börja prata med min dotter om det redan om 15 år. Många som var med under de här dagarna sa att har du en plan tidigt så riskerar du inte att behöva trappa ner företaget. Den risken är större om du väntar tills du är 65-70 år, säger Fredrik.

- Det jag också tar med mig är att det finns en framtidstro inom branschen. Det var en positiv stämning under dagarna och en ljus syn på vår produktion, avslutar han.