LRFs regionförbund i Örebro är en av LRFs 17 regioner. Förtroendevalda och medarbetare i LRF Örebro jobbar med medlemsnyttan i fokus för våra cirka 4000 medlemmar.

Till sidomenyn
Till sidomenyn
Till sidomenyn

Biosfäromårde Hjälmaren

Arbetet med att ta fram en ansökan för att göra Hjälmaren och området däromkring till ett biosfärområde pågår. Projektgruppen leds av Örebro kommun. LRF följer detta på nära håll. 

Läs mer om Biosfärområde Hjälmaren