Fredrik Gradelius föreslås som ny ledamot i regionstyrelsen

Fredrik Gradelius
Fredrik Gradelius.

Valberedningen föreslår Fredrik Gradelius som ny ledamot i LRF Gotlands regionstyrelse. Fredrik är växtodlare från Lärbro och har ett stort intresse för teknik och AI-frågor. 

Fredrik har fru och tre barn som är 20, 18 och 9 år gamla. De bor på en gård i Lärbro med spannmålsodling och skog. Han tycker om ny teknik och brinner för att göra spannmålsodlingen mer hållbar. Just nu är han i uppstartsfasen av ett företag som med hjälp av AI ska identifiera skadeinsekter i ett tidigt skede och på så vis skydda grödorna från dem. En kamera sätts ut i fält och fotograferar insekterna som kommer och sedan skickar signaler via en molntjänst till lantbrukaren. 

Valberedningen fastnade för Fredrik till stor del för hans intresse och kunskaper för ny teknik inom jordbruket. Fredrik är utbildad datatekniker och programmerare. Han har alltid haft ett intresse för automatiseringsmöjligheter. På Gotland är äganderätt och vattenfrågorna stora, men tekniken utvecklas också snabbt. 
- Det stora som kommer nu är AI inom svenskt och gotländskt jordbruk. Fredrik har ett enormt engagemang i de frågorna, säger valberedningens ordförande Tomas Björkqvist.    

Fredrik, vad lockade dig till att tacka ja till att föreslås en plats i regionstyrelsen?
- LRF är ett bra organ för att driva de här frågorna med ny teknik. Jag vill bidra med att få upp de frågorna på bordet. Jag ser också fram emot att bygga upp ett kontaktnät med de andra i LRF Gotland och övriga landet, säger han.