Frivillighet som grund är rätt väg

Frivillighet som grund
Från vänster: Daniel Andersson, LRF Värmland, Peter Erlandsson och Kjell-Arne Ottosson (KD). Foto: Martina Philip.

Skogsbrukets betydelse för landsbygden och frivillighet vid skydd av skog var ämnen som diskuterades när vi träffade Kjell-Arne Ottosson (KD), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet i veckan.

Det var Peter och Malin Erlandsson, Töcksfors som bjudit in Kjell-Arne och LRF Värmland för att berätta sin historia om hur det är att hamna i en reservatsprocess mot sin vilja. I deras fall har även myndigheten brustit både när det gäller bemötande och transparens.

Det var givande och bra samtal med stor enighet om att frivillighet som grund är rätt väg framåt och att förtroendet mellan myndigheter och markägare behöver stärkas.

I början av februari väntas Naturvårdsverkets nya vägledning och först då får vi en fingervisning om hur myndigheten valt att tolka riksdagsbeslutet om stärkt äganderätt från i våras.

Martina Philip