Frivillighet som grund för formellt skydd av skog

Daniel Andersson
Daniel Andersson, styrelseledamot LRF Värmland. Foto: Per Carlsson.

I mitten av februari fick vi ta del av de nya preliminära riktlinjerna för formellt skydd av skog. Bakgrunden till detta är att man i framtiden ska tillämpa frivillighet vid formellt skydd.

Vi i LRF Värmland anser att detta är rätt väg att gå.

Med frivillighet att avsätta skog så kommer det inte finnas några barriärer för den enskilde att ytterligare diversifiera sitt brukande. Vi ser på detta som ett lyft för naturvården och den biologiska mångfalden.

Tyvärr så har inte utfallet av Naturvårdsverkets tolkning varit en utvecklingsresa utan en invecklingsresa. Då man tolkat in att man kan avstå formellt skydd om man ändå inte har tänkt bruka sin skog. Det är tyvärr att missa målet helt.

LRF Värmland kommer att fortsätta vårt arbete med att stärka den enskilde medlemmens möjligheter till att skapa naturvärden utan att riskera att bli av med sin rådighet.

För oss är frivillighet frivillighet.

Daniel Andersson
styrelseledamot LRF Värmland