Fyra nyval i styrelsen 2023 för LRF Ungdomen Jönköpings län

Vinterlandskap

Lördagen den 19 november bjöd LRF Ungdomen in till traditionsenligt årsmöte med julbord. Denna gång på Bratteborgs Gård, utanför Vaggeryd.

Film från verksamhetsåret som varit

Det har varit ett aktivt år för LRF Ungdomen i Jönköpings län. På årsmötet redogjorde styrelsen för verksamhetsåret 2022 genom att spela upp en film. Den kan du se här!

Du kan också ta del av mycket av det som hänt under året här på webben, eller via ungdomens Facebooksida!

Valen

Styrelsen:

Nya ledamöter i styrelsen är Albert Aspegren, Emanuel Olofsgård, Kajsa Ståhlberg och Elin Henning. Daniel Kjellberg, Linn Jonsson, Anton Andersson och Jakob Hellgren tackades av för sin tid i styrelsen.

Evelina Gustafsson fick fortsatt förtroende som ordförande och Fredrik Karlsson valdes som representant till regionstyrelsen LRF Jönköpings län.

Styrelsen LRF Ungdomen Jönköpings län består nu av:

Evelina Gustafsson, ordförande
Fredrik Karlsson
Jenny Andersson
Hilda Ingvarsson
Gustav Nordek
Albert Aspegren
Emanuel Olofsgård
Kajsa Ståhlberg
Elin Henning

Valberedningen:

Som ledamöter i valberedningen valdes Henrik Andersson, Linnea Ludvigsson och Emma Hallberg, samt nyval Axel Hilding. Tackades av för sin till i valberedningen gjordes Edvin Hellgren.

Sammankallande till ungdomens valberedning: Emma Hallberg

Ledamot till regionens valberedning: Emma Hallberg

Motioner

Fyra motioner behandlades på årsmötet, tre skickas till Ungdomens riksstämma och en till regionstämman.

Motion nr 1 – Stämpelskatt vid fastighetsbildning 

Motion nr 2 – Akut veterinärbrist 

Motion nr 3 – Samhällsviktig bransch

Motion nr 4 – Låt de mindre jordbruksfastigheterna bevaras

Årsmötet avslutade med ett gott lokalproducerat julbord, musikquiz och fortsatta trevligheter!