Gårdsvandring om säker arbetsmiljö

Anders Danielsson gårdsvandring säker arbetsmiljö
Gårdsvandringen leddes av bland annat Anders Danielsson. Foto: Maria Mehlqvist

Den 30 mars samlades ett 30-tal lantbrukare på Landegrens lantbruk i Martebro, för en gårdsvandring om säker arbetsmiljö. Gårdsvandringen leddes av Dag Björkqvist och Anders Danielsson som är rutinerad rådgivare inom säkerhet i lantbruk. Båda arbetar för föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige. Aktiviteten skedde inom ramen för LRF:s pågående projekt ”Är du säker”.  

Lantbruket är en olycksdrabbad bransch och Sverige är värre drabbat än våra nordiska grannländer. Med de orden inledde Dag Björkqvist dagen.  

Denna gårdsvandring, och andra aktiviteter inom projektet, syftar till att minska antalet olyckor på våra gårdar. Under gårdsvandringen gick Dag och Anders igenom risker och gav tips för ökad säkerhet vid olika arbetsmoment på en gård. Några områden som berördes var storbalshantering, brunnar, barn på gården, traktorer och maskiner, plansilos, djurhantering och ensamarbete.  

Det gäller att skapa rutiner som passar den enskilda gården och dess förutsättningar. Som exempel nämndes vikten av ordning och reda och ren vindruta på traktorn samt fungerande lampor. När det gäller traktorer sker de flesta skador när man kliver i, eller hoppar ur, traktorn. Vid djurhantering är reträttvägar av yttersta vikt samt att skapa bra rutiner vid exempelvis hantering av tjurar.  

Om man har personal är man som arbetsgivare ytterst ansvarig för att de anställda har en god och säker arbetsmiljö. Ett viktigt tips som nämndes under dagen var också att göra en ordentlig skyddsrond på gården och dokumentera detta. 

Det går alltid att ta hjälp av rådgivare inom Säker Arbetsmiljö Sverige och som LRF-medlem har du tillgång till kostnadsfri telefonrådgivning alla vardagar. Läs mer här: Säker arbetsmiljö Sverige - Säker arbetsmiljö Sverige (sakerarbetsmiljo.se) 

Projektet ”Är du Säker” finansieras av EU-medel och pågår under hela 2023 och det finns ett stort utbud av material och webbutbildningar du ka ta del av. Läs mer här: Är du säker? (prevent.se)  

Vill du ordna en aktivitet i din lokalavdelning eller kommungrupp kan du kontakta maria.mehlqvist@lrf.se. 

Anders Danielsson
Anders Danielsson. Foto: Maria Mehlqvist
Dag Björkqvist
Dag Björkqvist. Foto: Maria Mehlqvist