Om arbetsmiljön i lantbruket

I lantbruket är de flesta arbetsplatser relativt små, ofta med endast en eller ett fåtal anställda. Det är vanligt att arbetet utförs individuellt och på avstånd från kollegor. Det gör lantbruksföretagen särskilt sårbara vid sjukdom, olycksfall eller andra oförutsedda händelser.

Trots framsteg inom teknik är förslitningsskador fortfarande en vanlig företeelse inom lantbruket, eftersom många arbetsuppgifter fortfarande utförs för hand. Arbetet kan också vara riskfyllt och fysiskt krävande, särskilt när det innebär hantering av tung utrustning, stora maskiner och stora djur. Dessa faktorer bidrar till en arbetsmiljö där fysisk påfrestning och risker för skador är en del av vardagen.

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Bevaka ett sakområde för att få ett notismejl när vi publicerar nytt innehåll om det du är interesserad av.

Logga in för att börja bevaka det här ämnet

Till sidomenyn

Så arbetar LRF med arbetsmiljöfrågor

LRF samarbetar med flera organisationer för att undersöka och förbättra arbetsmiljön inom de gröna näringarna. 

Satsningen Samlad kraft för ett säkert och attraktivt lantbruk är född i Lantbrukets Arbetsmiljökommitté (LAMK) och har finansiering från landsbygdsprogrammet.

LRF är projektägare i satsningen som genomförs i samarbeten med en rad organisationer genom Lantbrukets Arbetsmiljökommitté.

Med initiativet Är du säker? vill branschen öka riskmedvetenheten och förebygga olyckor genom att få fler att börja förbättra sin arbetsmiljö. Bakom initiativet står Prevent, Gröna arbetsgivare, Kommunal och Lantbrukets arbetsmiljökommitté. LRF har deltagit löpande som bollplank och rådgivare.

Sajten ärdusäker.se rymmer webbutbildning, checklistor, bilderböcker och länkar till fördjupande kunskapsmaterial. Här finns särskilda ingångar för produktionsinriktningarna fjäderfä, gris, häst, nöt och växtodling.

Till sidomenyn

Telefonrådgivning om arbetsmiljö

Vi erbjuder alla medlemmar möjligheten att kunna prata med våra arbetsmiljöexperter för att få svar på dina frågor inom arbetsmiljö- och säkerhetsområdet.

Det kan handla om till exempel besiktningskrav på maskiner, säkerhet för barnen, vilka sanktionsavgifter man riskerar och vad lagen kräver samt frågor om rehabilitering och arbetshjälpmedel. Ingen fråga är för obetydlig för att ställas, lyft luren och ring - välkommen!

Det här innehållet är låst.

Detta innehåll är endast tillgängligt för betalande medlemmar i LRF. Du som är medlem kan logga in nedan för att se innehållet.

Till sidomenyn

Säker Arbetsmiljö Sverige

Här kan du få svar på frågor kring arbetsmiljö genom daglig telefonjour och arrangerar utbildningar inom ämnet. 

Säker Arbetsmiljö Sverige
Till sidomenyn

Brandsäkerhet, LBK

Brandriskerna i lantbruket är stora och varje år inträffar över 2 000 lantbruksbränder, värden över 200 miljoner kronor förstörs. LRF har ordförandeskapet i LBK, Lantbrukets Brandskyddskommitté som arbetar för att motverka bränder i lantbruket. LBK utarbetar rekommendationer som ligger till grund för enhetliga brandförsäkrings- och brandskyddsbestämmelser.

LBK:s rekommendationer finns samlade i LBK-pärmen. Pärmen kan man antingen beställa hos LBK eller helt gratis ladda hem på nätet. Se vidare på http://www.lantbruketsbrandskydd.nu/om_oss 

Till sidomenyn

Säkerhet i skogen

Arbete med motorsåg i skogen är ett farligt och olycksdrabbat arbetsmoment. För att öka säkerhetstänkandet och minska olycksfallen startade LRF och skogsägarföreningarna i början av 2000-talet projektet Säker Skog med utbildningar i säker arbetsteknik med motorsåg, röjsåg och fyrhjuling. Det motorsågskörkort som Säker Skog initierade är numera ett lagkrav för den som arbetar för andra, dock inte för arbete i familjens skog. Säker Skog är numera en fristående förening med LRF och de fyra skogsägarföreningarna som medlemmar. 

Till sidomenyn

Fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap

Fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap fyller i dag flera viktiga funktioner för företag och individer. Registreringsutvecklingen visar att det finns ett ökat, eller fortsatt stort intresse, för samtliga fordonsgrupper. Myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer ställer sig bakom ”Säker användning av fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap – gemensam inriktning 2020” för att hitta åtgärder som kan rädda liv. Se inriktingsdokument framtaget av Trafikverket.

Till sidomenyn
Till sidomenyn

Fördjupning

Till sidomenyn

Kontakt

Håkan Johansson

Telefon:

010–184 43 02

E-post:

hakan.johansson@lrf.se