Generationsskifte - måste det vara i släkten?

Fältvandring på gården Torsäng hos Daniel Sundberg och Henrik Gunnarsson.

Fältvandring i det vackra Hallands inland. Ett landskap där betesdjuren bidrar aktivt till det vi njuter av.


Karl Anders Hansson, ordförande Kungsäters LRF avdelning. Foto: Birgit Jönsson.

Gården Torsäng i Karl Gustav hade ingen i nästa generation som ville ta över. Men det var inget hinder visade det sig. För det finns unga som vill satsa på mjölkproduktion. Två inte så ålderstigna grabbar, Daniel Sundberg och Henrik Gunnarsson, arrenderar gården men äger själva korna som mjölkas i grop. Ett bra sätt att successivt att komma in i en kapitalintensiv bransch.

Mellan regnskurarna togs en tur runt grödorna. Ove Nilsson, Lantmännen, berättade om priser på mineralgödsel, den som finns att tillgå. Och som bjuder på en fältvandring diskuterades grödornas utveckling, bekämpning av ogräs och självklart vädret. Det blev även prat om plöjningsfri odling.


Foto: Birgit Jönsson.

Vid kaffet blev det samtal om både det ena och det andra som den ganska närbelägna Harsprångsledningen och dess renoveringsbehov.

Birgit Jönsson